torsjö live

Markanchefen fick höra att Markan måste stänga 1 januari

Markanchefen fick höra att Markan måste stänga 1 januari

Markan skulle stänga den 1 januari om brandskyddsåtgärderna inte var påbörjade, fick verksamhetschef Markus Jensen höra. Räddningstjänstens beslut om ändrat datum till den 31 mars skulle då inte gälla. Men räddningstjänsten håller fast vid den 31 mars. Foto: Berit Önell

Markans verksamhetschef Markus Jensen fick felaktiga uppgifter från överordnade om Markans brandskydd. Han fick höra att Markan måste stänga den 1 januari om åtgärder inte var påbörjade och ändrade därför sin tidigare information till personalen om dispens till den 31 mars. När Frilagt mejlat honom räddningstjänstens senaste beslut konstaterar han det som han tidigare också läst, att det inte finns några krav på att påbörja något före årsskiftet.

– Jättebra, säger han, men tycker att oklarheterna är märkliga.

Markus Jensen är verksamhetschef på Markan sedan ett år tillbaka. Han är först tveksam till Frilagts uppgifter och menar att något kanske ändrats efter beslutet i november. Men han har endast fått muntlig information om att förlängningen bara skulle gälla om arbetena sattes igång före 1 januari och den informationen strider alltså mot räddningstjänstens gällande beslut. Villkoret för ändringen var enbart att våningsplan två och däröver inte får användas innan åtgärder är vidtagna. Så har det ändå varit en tid eftersom alla aktiviteter är digitala och bara personal är på plats på plan ett på grund av pandemin.

Markus Jensen är frustrerad över de oklara beskeden om Markan. Foto: Urban Önell

Enligt Robin Gustavsson (KD), ordförande i styrgruppen för Ungdomens hus, stängs Markans verksamhet nu automatiskt eftersom åtgärderna inte påbörjats före den 1 januari.

Kultur- och fritidschefen Anders Rosengren skickade räddningstjänstens beslut till Frilagt den 29 december och konstaterade själv att han nog missuppfattat det.

I mejl till Frilagt skrev han: “Den information som vi tidigare fått och utgått från kvarstår om att åtgärder måste sättas igång innan 31/12 finns inte angivet i dokumentet.” Han konstaterade att det borde innebära att åtgärderna ska vara avklarade till den 31 mars för att häva föreläggandet, men hänvisade vidare till räddningstjänsten. Där bekräftade brandinspektör Mattias Östling detta för Frilagt och sa också att det inte finns något beslut om att förbjuda verksamhet på plan ett.

– Jag minns att Anders specifikt sa att åtgärderna måste vara påbörjade innan årsskiftet om framflyttning av datum ska gälla, säger Markus Jensen.

Kultur- och fritidschef Anders Rosengren säger att han missförstått. Foto: Berit Önell

Han var under hösten med vid några möten med räddningstjänsten och kommunens fastighetsansvariga på tekniska förvaltningen.

– Avsikten med dispensen var att tekniska förvaltningen skulle lösa problemen, inte att stänga Markan. Finns det en öppning kan vi ta det därifrån, men det är inte det jag fått till mig. Vissa åtgärder måste i vilket fall också göras på bottenplan, säger Markus Jensen som dock ser dessa som ganska enkla.

Det han fått klart besked om är att personalen kan vara kvar på bottenplan till den 31 mars. Han konstaterar att informationen annars varit oklar.

– Det är frustrerande och väldigt, väldigt märkligt, säger han.

Kostnaden på 800 000 kronor för att åtgärda brandsäkerheten tycker han inte är så stor.

– Som jag ser det är det inget konstigt alls. Det kan inte vara det det hänger på, säger han.

Vad det då hänger på vet han inte. Men han försäkrar att han kommer att se till att ungdomarna får vara med i diskussionen.

– Jag kommer att gå ganska hårt på att involvera unga, i samråd med personalen. Det har också med Barnkonventionen att göra, den är lag nu, säger han.

Varför har ni inte frågat ungdomarna tidigare?

– Jag tycker att de skulle ha fått vara med tidigare. Men vad kan de påverka? Vad finns det för budget? Jag tycker att det är ärligare att berätta det och inte bara slänga ut frågor till ungdomar om vad de vill ha. Vi kan lova saker som det inte finns pengar till, säger Markus Jensen.

Budget har han dock inte hört något om.

— Därför är det väldigt svårt att veta vad som går att göra. Matsalen är nog mer sliten än Markan. Det är synd om de inte tänkt lägga några pengar. Det behövs en ordentlig budget som möjliggör ungas delaktighet, säger han.

Angående T4-matsalen berättar han att han först fick veta att den kanske skulle kunna vara en tillfällig lösning under Markans renovering.

– Att matsalen skulle ersätta helt och att Markan skulle bort kom väldigt sent, säger han.

Politikernas intention att Markan skulle flytta till T4-matsalen fick Markus Jensen besked om först den 17 december. Foto: Berit Önell

Närmare bestämt fick han besked sent på torsdagskvällen den 17 december. Fredagen den 18 december hade han möte med personalen. På måndagen den 21 december höll Anders Rosengren ett personalmöte.

– Det var vissa frågor som inte jag kunde svara på, förklarar Markus Jensen.

Dessförinnan hade han tillsammans med personalen tittat på lokalerna i matsalsbyggnaden. Enligt deras skrivelse är åtgärdsbehoven i lokalen stora.

– Jag fick frågan av Anders Rosengren om det gick att göra en verksamhet där och svarade ja. På frågan om det går att flytta Markan svarade jag nej, det går inte rakt av. Det är inte troligt att det blir som Markan, med klättervägg med mera, säger han.

Markans klättervägg får inte plats om verksamheten flyttas till T4-matsalen, såvida inte taket på byggnaden höjs.

Han fick uppfattningen att ambitionen ändå är att genomföra flytten.

– De vill nog försöka flytta Markan, eller en del av verksamheten, så gott det går. Det måste göras tillsammans med ungdomarna, de får vara med så gott det går, säger han.

Samtidigt blir han inte förvånad om det kommer nya bud.

– Det troliga är väl antingen en ombyggnad av Markan eller matsalen. Men innan det här är slut utesluter jag inte att det kommer något annat. Jag får nog vänta och sedan göra det bästa av det, säger han.

Han har sett namninsamlingen för att bevara Markan.

– Jag såg om den på Facebook. Det är ett jättefint initiativ. Det är väldigt viktigt att detta, och alla samhällsfrågor, lyfts ordentligt, säger han.

Tror du att politikerna kommer att lyssna?

– Ibland lyssnar de, ibland inte. Det finns ju frågor där de backat. Men här vet jag inte riktigt vad det står emellan. Markan kanske är ok utan våningarna längre upp. Det är en fantastisk fin byggnad. Det är jättemycket som har anpassats på Markan för att huset ska fungera för ungdomsverksamhet. Det har gjorts en del underhåll också, bland annat av taket för några år sedan. Jag tror inte att det är något akut nu. Det kostar att underhålla, men det är dyrt at bygga nytt också, säger han.

Han hoppas att framtiden snart ska klarna.

– Ovissheten får konsekvenser för både verksamhet och personal. Mitt mål är at tfå ro i verksamheten under året så att vi vet vad vi ska ha för resurser och inriktning. Det måste bli en tydlighet kring det, säger han och syftar på både Markan och Mötesplats Ljungdala som fick kraftigt neddragna resurser 2020.

Berit Önell

Läs mer:

2021-01-02 de vill rädda Markanhuset

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se