torsjö live vers2

Dagverksamhet för dementa startar trots besöksförbud

Dagverksamhet för dementa startar trots besöksförbud

Korttidsboendet Lyckåsa öppnar inom kort sin dagverksamhet som varit stängd sedan början av pandemin. Foto: Berit Önell

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom från hela kommunen startar på korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum efter helgerna, trots att boendet fortfarande har besöksförbud för att minska spridningen av covid-19.

– Vi öppnar upp för dem med störst behov. Det blir inte mer än två-tre personer per dag, säger enhetschefen Johan Berglund.

Lyckåsa har haft besöksförbud sedan det nationella besöksförbudet infördes den 1 april 2020. Det hittills värsta utbrottet av covid-19, i Hässleholms kommun hittills, sett till antal döda, inträffade på Lyckåsa efter att bekräftat smittade personer från både hemtjänst och sjukhus flyttats till boendet utan att sättas i karantän. Tio av de smittade avled i maj-juni.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunen har rätt att besluta om lokala besöksförbud på korttidsboenden eftersom de inte räknas som de boendes privata hem, utan som ett tillfälligt boende där man får vård. På särskilda boenden däremot, där de äldre bor stadigvarande, är det bara Folkhälsomyndigheten som får besluta om besöksförbud.

Om någon av de boende idag lämnar Lyckåsa, exempelvis för ett sjukhusbesök, isoleras de när de kommer tillbaka.

Trots det planeras nu en öppning av dagverksamheten som, liksom växelvården, har varit stängda sedan i april.

– Vi har sagt så här; vi kan inte starta rätt upp och ner som om inget hänt. Personalen haft kontakt och hört var de största behoven finns. De som prioriteras kommer att få ett schema, säger Johan Berglund.

Någon karantän för vårdtagare eller anhöriga krävs inte före besök.

– Men lokalen ligger helt för sig själv och personalen har ett eget omklädningsrum. De går inte upp till avdelningen, även om det bara skulle bli en gäst per person, vi kan inte blanda. Om de hjälper någon på närmare avstånd än två meter, till exempel vid toalettbesök, använder de skyddsutrustning, säger Johan Berglund.

Han medger att det hade varit säkrare att vänta på den nu påbörjade vaccineringen.

– Absolut. Men det finns några som mår så pass dåligt att vi behöver öppna och det rör sig inte mer än om en handfull individer, säger Johan Berglund.

Dessutom tillhör de berörda inte de grupper som prioriteras för att få vaccin. En del av dem har inte ens hemtjänst eftersom de bor med anhöriga som inte behöver den hjäpen.

Johan Berglund menar att både vårdtagare och anhöriga mår dåligt av att under lång tid inte ha fått den avlastning som dagverksamheten innebär.

– För deras skull ska vi klara det, säger han.

Något exakt datum är inte sagt.

– Det blir tidigast efter trettonhelgen. Det är bättre att det dröjer någon vecka till än att det inte blir bra, säger Johan Berglund.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se