torsjö live vers2

Fiberdomen: Varför beskriva en förlust som en seger?

Fiberdomen: Varför beskriva en förlust som en seger?

INSÄNDARE. Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) tycker i en insändare att jag som kommunstyrelsens ordförande har en obegriplig inställning till fiberdomen.

Låt mig förklara min och Moderaternas inställning. Vi tar det från början.

I maj 2015 beslutade kommunfullmäktige att Hässleholms kommun skulle bygga ett fibernät i egen regi. Beslutet vilade på principerna att hela kommunen skulle omfattas, anslutningsavgiften skulle vara likvärdig och nätet skulle vara öppet. Moderaterna stod bakom det beslutet men ville att verksamheten skulle organiseras i ett bolag för att redovisning och uppföljning skulle bli tydligt avskild från den övriga kommunala verksamheten. Tyvärr fick vi då inte gehör för det förslaget.

Strax efter att kommunen påbörjat sin fiberutbyggnad försökte det dåvarande rödgröna styret (S, C, V och MP) att utestänga nästan alla privata aktörer från att bygga fiber i vår kommun genom att se till att de inte fick något markavtal med kommunen (någon privat aktör hade redan markavtal och det kunde kommunen inte upphäva). Markavtal är en förutsättning för att få lov att gräva i mark som kommunen äger, och utan markavtal blir det i praktiken omöjligt att bygga fibernät i någon av våra tätorter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Konkurrensverket stämde därför kommunen inför patent- och marknadsdomstolen och ville att kommunen vid vite skulle förbjudas att vägra nya markavtal.

Första domen i målet föll i mars 2019. Kommunen förlorade och förbjöds vid vite om 25 miljoner kronor att fortsatt neka markupplåtelse. Kommunstyrelsens majoritet beslutade då att överklaga den domen, vilket vi moderater motsatte oss. Vår hållning var redan då att kommunen gjort fel och att vi skulle acceptera domslutet.

Efter diverse juridiska turer hamnade målet åter i patent- och marknadsdomstolen som den 17 december i år meddelade en ny dom. I denna dom förbjöds kommunen vid vite om 25 miljoner att kategoriskt fortsätta att neka markavtal till privata aktörer. Eftersom kommunen återigen förlorade fick kommunen själv stå för sina rättegångskostnader. Lena Wallentheim tycker att det är obegripligt att jag, som kommunstyrelsens ordförande, inte går ut och säger att domen till stora delar ger kommunen rätt. För mig är det obegripligt varför jag skall beskriva en förlust som en seger. Eftersom kommunen alltjämt har ett fortsatt viteshot om 25 miljoner över sig har kommunen förlorat. Svårare än så är det inte.

Alla juridiska turer har kostat Hässleholms kommun nästan 6 miljoner kronor i advokatkostnader. Därtill har processen tagit massor med tid och engagemang från bland annat kommunens fiberavdelning, som istället för att fullt ut fokusera på fiberutbyggnad fått fokusera på juridiska processer. Om vi hade accepterat domer från 2019, som vi moderater ville, hade nästan hälften av de sex miljonerna sparats.

Som moderat är jag ganska nöjd över domslutet. Det visar att man som kommun inte får missbruka sin ställning och utestänga privata näringsidkare när man verkar på en marknad som är konkurrensutsatt. Det är sunt! Det som svider är naturligtvis kostnaderna som kommunen drabbats av. Ansvaret för detta vilar dock uteslutande på det tidigare rödgröna styre som Lena Wallentheim ledde.

Lars Johnsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se