Gruppen-3a-328x120

Distans var tredje dag på högstadiet föreslås

Distans var tredje dag på högstadiet föreslås

Hässleholmselever i årskurs sju-nio får distansundervisning var tredje dag, enligt ett förslag som barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tar ställning till imorgon, fredag. Det är en följd av att regeringen på torsdagen meddelade att den kommer att besluta om en lagändring som ger högstadieskolor möjlighet till distansundervisning från och med måndag. Smittskyddsläkarna i Skåne och Västra Götaland hade lyft frågan till Folkhälsomyndigheten.

Hässleholmselevernas vårtermin börjar först på tisdag och förslaget är att förändringen ska gälla från och med den dagen och till och med den 24 januari. Det blir då samma slutdatum som gymnasieskolornas distansundervisning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Förslaget är att de ska vara hemma var tredje dag, en årskurs i taget, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell
Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

Anledningen till åtgärden är den fortsatt kraftiga smittspridningen i Skåne under jul- och nyårshelgerna. Enligt ett pressmeddelande från Region Skåne är läget mycket ansträngt. I högstadieåldrarna har antalet fall av covid-19 dock minskat under jullovet, efter att ha ökat markant veckorna före jul. Därför anser smittskyddsläkarna att distansundervisning för högstadiet är en lämplig åtgärd.

– Vi befarar en ytterligare smittspridning när många nu återvänder till sina arbetsplatser och då skolorna öppnar på nytt efter jullovet. Vi rekommenderar därför liksom tidigare, att alla som kan arbetar hemifrån. Dessutom anser vi att regionens högstadier, där detta är möjligt, bör övergå till distansundervisning till och med den 24 januari. Det vore en viktig åtgärd för att minska resandet och kontakter och därmed smittspridningstrycket i samhället, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i pressmeddelandet.

Kommunernas skolförvaltningar fick liknande information som de uppmanades att skicka vidare till sina skolledningar.

Men de regionala smittskyddsenheterna har inte befogenhet att själva ge en generell rekommendation om distansundervisning. Därför lyftes frågan till Folkhälsomyndigheten och regeringen som på torsdagseftermiddagen uttalade sig.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade via både presskonferens och pressmeddelande att den planerar att under fredagen besluta om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet. Syftet är att undvika trängsel, både i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. Varje skolas huvudman beslutar om hur undervisningen ska utformas. Det handlar inte om en allmän rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten betonar att undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang.

– Innan fjärr- eller distansundervisning tas till som åtgärd behöver huvudmannen först ha konstaterat att övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är uttömda. Huvudmannen måste därför i första hand överväga andra möjligheter för att se till att eleverna håller tillräckligt avstånd genom att exempelvis anpassa schemaläggningen, tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga eller förlänga skoldagen på så sätt att vissa elever får undervisning i skolans lokaler på förmiddagen och andra elever får undervisning i skolans lokaler på eftermiddagen, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Bestämmelsen omfattar inte grundsärskola och specialskola.

Stefan Larsson konstaterar att situationen skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner i Skåne.

– Jag tycker att var tredje dag blir en bra lösning för Hässleholm. Jag ser inte att vi behöver gå hela vägen med distansundervisning. Detta ger oss goda förutsättningar till och med den 24 januari. Sedan får vi se hur det utvecklar sig tills dess, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se