torsjö live vers2

Våga ta steget – lägg ner Mötesplats Ljungdala och utveckla Markan

Våga ta steget – lägg ner Mötesplats Ljungdala och utveckla Markan

INSÄNDARE. Det har nog inte undgått många att Markans framtid är ifrågasatt. Vi unga Kristdemokrater har under en längre tid haft ett extra öga på just Ungdomens hus och hur framtidens aktivitetsutbud i kommunen kommer att se ut. Vi har sett hur kommuninvånarna inte är nöjda över vårt moderparti, deras samarbetspartier och oppositionen har agerat i frågan, vi förstår kritiken och vi kanske till och med kan tänka oss att hålla med till större del av den, men kritiken är inte fläckfri och den kan problematiseras.

Vi unga Kristdemokrater har vid flera tillfällen anklagats för att vara radikala och fått våra utspel ifrågasatta av delar av styret men framförallt av oppositionen. Det kanske framstår som att vi är ett par cyniska ungdomar som vill begränsa utvecklingen men sanningen är det motsatta. Vår högsta prioritering är att Hässleholms kommun ska bli en kommun där unga vill bli gamla, däremot är det de radikala och verklighetsfrånvända nybyggnationerna och ”satsningarna” som stjälper detta. Det finns tillfällen där både Kärnalliansen och oppositionen har agerat klandervärt i sina satsningar, inte minst kopplat till ungdomsverksamheten i kommunen.

Vår poäng har tidigare varit och kommer fortsätta vara att kommunens kärnverksamhet måste prioriteras, de satsningar som leder till ökat skatteslöseri eller ökad otrygghet är något vi kommer obstruera mot. Vi har därför uppmanat vårt moderparti både genom interndialog och via motioner att se över både placering och drift av kommunens ungdomsverksamhet.

Detta innebär att vi fortsätter driva vårt förslag om att lägga ner Mötesplats Ljungdala i förmån för att främja övrig ungdomsverksamhet. Det är inte rimligt att Markan, ungdomsaktiviteter i Hästveda eller övriga Pågatågsorter ska bortprioriteras för en Mötesplats som rapporterats som potentiellt farlig för unga.

Personalen har flaggat för att Mötesplatsen inte är hälsosam och under 2020 instämde två av tre kommunalråd om att Mötesplatsen bör stängas ner, åtminstone temporärt. Mötesplats Ljungdala har blivit en plats där kriminalitet glorifieras och droger ofta är ett populärt samtalsämne, detta är inte något som ungdomar ska utsättas för. Vi vill allokera de resurser som redan finns till att utveckla dem verksamheter som faktiskt fungerar och det kan exempelvis vara Markan. Ett par partier i fullmäktige har ordagrant uttryckt att Markans utvecklingspotential är beroende på Mötesplats Ljungdalas existens.

Det är ironiskt att läsa Miljöpartiets insändare, de har tidigare varit duktiga på att anklaga andra för populism och deras ointresse i frågan som helhet syntes extra tydligt. När opinionen svänger då följer Miljöpartiet efter, trots att de tidigare varit tydliga med att de önskar att bygga ett nytt Ungdomens hus, fortsätta finansiera verksamheter som tvingar andra att lägga ner och kasta ännu mer pengar på att göra en verksamhet ”energieffektiv”. Det är skrattretande hur oseriösa Miljöpartiet är när de vid varje tillfälle möjligt propagerar för en grönare framtid som i verkligheten innebär begränsningar utan effekt. Var ska pengarna till att göra ett hus ”energieffektivt” komma ifrån? Det är redan idag svårt att finansiera en renovering av Markan utan att en annan verksamhet påverkas.

Vi glädjas om Miljöpartiet delar Kristdemokratiska ungdomsförbundets önskan om att lägga ner Mötesplats Ljungdala i förmån för Markan, men vi tvivlar på att det är deras tanke. Miljöpartiet och oppositionen vill precis som vanligt och lika slösaktigt höja skatten vilket begränsar Hässleholmarna ytterligare. För oss är valet enkelt. Vi är redo både före och efter valet att prioritera det som kommer utveckla kommunen, inte begränsa framtidens unga.

Simon Berneblad, ordförande, Paula Bon,

vice ordförande, André Lådö, kassör

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Nordöstra Skåne.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se