torsjö live vers2

Lovar utreda total renovering av Markan

Lovar utreda total renovering av Markan

Nu svänger politikerna i styrgruppen för Ungdomens hus och lovar att utreda en totalrenovering av Markanhuset. Foto: Berit Önell

Protesterna mot beskedet om att Markan ska stänga för gott har fått makthavarna att lyssna. Kostnaderna för en total renovering av Markan ska nu utredas. Det lovar politikerna i styrgruppen för Ungdomens hus i en debattartikel efter ett möte under trettonhelgen. En utredning av kostnaderna för en renovering och anpassning av T4-matsalen ska också göras.

Men styrgruppen fick redan den 28 oktober information om att befintlig budget täcker de 800 000 kronor som det beräknas kosta att åtgärda brandskyddet i Markanhuset och att verksamheten därmed enligt räddningstjänsten kan bedrivas “i ett tillsvidareperspektiv”. Det framgår av styrgruppens protokoll som Frilagt tagit del av.

Frilagt var i mellandagarna först med att berätta om det så kallade beslutet att stänga Markan. Ungdomsverksamheten i byggnaden hade då redan varit stängd en tid och ersatt av digitala aktiviteter på grund av pandemin. Samtidigt har kommunen utrett kostnaderna för att åtgärda brandskyddet som dömts ut av räddningstjänsten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men styrgruppen har inte mandat att besluta om andra än centralt belägna lokaler för Ungdomens hus. I så fall måste uppdraget revideras av kommunfullmäktige.

Robin Gustavsson (KD), ordförande i styrgruppen för Ungdomens hus. Foto: Berit Önell

Bara några dagar före jul kom ledande politiker ändå överens om att försöka flytta Markans verksamhet till T4-Matsalen och att brandskyddet i Markanhuset inte ska åtgärdas. Styrgruppens ordförande Robin Gustavsson (KD) har sedan hävdat att det innebar att Markan per automatik måste stängas den 1 januari, vilket inte stämmer. Dels har räddningstjänsten förlängt tidsfristen i sitt föreläggande om åtgärder tilll den 31 mars och dels finns inget förbud mot verksamhet på bottenplanet utan enbart på plan två och därovanför.

Kommunens intentioner har väckt kraftiga protester. En Facebookgrupp för Markans bevarande startade snabbt och cirka 900 personer hade på onsdagskvällen undertecknat en namninsamling.

Facebook-gruppen för att bevara ungdomsverksamheten i Markan fick på bara ett dygn över 200 medlemmar.

På onsdagen meddelade styrgruppen med Robin Gustavsson (KD), Johan Peltonen (SD), Henrik Backlund (S) och Ingvar Bergman (L) att de lyssnat på synpunkterna.

– Efter att ha tagit del av debatten och framförda synpunkter om betydelsen av Markan har vi som politiker i styrgruppen haft ett möte och där kommit överens om att låta utreda och presentera kostnader för en total renovering av Markanhuset, skriver de i sin debattartikel.

Samtidigt vill de utreda en renovering och anpassning av T4-Matsalen “för att möta ungdomars behov av mötesplats på lång sikt”.

Styrgruppen kommer också att begära att kommunfullmäktige reviderar dess uppdrag från 2018 om att skapa ett Ungdomens hus centralt i Hässleholm. Gruppen har inte lyckats hitta någon centralt belägen lösning i befintliga lokaler och politisk majoritet för ett nybygge saknas eftersom det bedömts för kostsamt. I uppdraget ingick också att helt eller delvis inordna Markan i ett nytt Ungdomens hus. Hur det blir med det framgår inte av debattartikeln.

– Vi är överens och ser betydelsen av en hållbar lösning för att möta ungdomars behov av mötesplats på såväl kort som lång sikt. Det är också viktigt att såväl ungdomarna som personalen får klarhet i hur och var verksamheten ska bedrivas, skriver styrgruppen.

Det låter i debattartikeln som om det hade behövts ett politiskt beslut för att totalrenovera Markan för att det skulle vara aktuellt att bekosta brandskyddsåtgärderna. Men det är inte vad protokollet från styrgruppens eget möte den 28 oktober säger. Tvärtom står det uttryckligen att pengar finns i befintliga budgetar, dels i tekniska förvaltningens budget för myndighetskrav och dels i kultur- och fritidsförvaltningens investeringsbudget. Uppgifterna förmedlades enligt protokollet av kultur- och fritidschefen Anders Rosengren och tekniska förvaltningens projektledare Mats Olsson. Protokollet berättar också att kostnaderna stannar på 800 000 kronor eftersom kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att det översta våningsplanet inte längre ska användas till verksamhet.

Vid mötet den 28 oktober förespråkade SD ett Ungdomens hus i Brännmästaren (före detta postterminalen). Partiet ville också lägga ner Mötesplats Ljungdala i sin nuvarande form och införliva verksamheten i projektet. KD ställde sig positivt till att titta närmare på ett mindre Ungdomens hus i Stadsparken alternativt att man åter tittar på möjligheten att inrymma det i befintliga lokaler på Hässleholms tekniska skola. Utöver detta skulle verksamheter med olika inriktningar kunna förläggas på Mötesplats Ljungdala och kulturhuset. L förspråkade ett bantat Ungdomens hus i Stadsparken som kompletteras med verksamhet på Mötesplats Ljungdala och kulturhuset.

S ville först och främst säkra Markan, Mötesplats Ljungdala samt fritidsgårdarna och först därefter titta på ett Ungdomens hus. Partiet var försiktigt optimistiskt om kulturhuset och efterlyste en parlamentarisk grupp i frågan.

Någon sådan blev det inte. Styrgruppen gav bara tjänstemännen i uppdrag att skriva fram en rapport till kommunstyrelsen och föreslå att kommunfullmäktige reviderar uppdraget så att styrgruppen även kan titta på mindre alternativ till mötesplatser. Inget nytt mötesdatum bestämdes utan styrgruppen skulle återsamlas efter att skrivelsen behandlats av kommunstyrelsen eller om behov föreligger.

Fredagen före jul, den 18 december, blev det ett nytt möte då ordförande Robin Gustavsson presenterade förslaget om att flytta in Markan i T4-Matsalens lokaler.

Enligt protokollet från den 18 december har T4-Matsalen ett större renoveringsbehov. Hur stort framgår inte, men det hindrar inte slutsatsen: “T4 matsal är en lokal man ser vinster i att använda framöver. Den är bevaransvärd och man ser en framtida verksamhet i lokalen. Dagens markanshus ses inte ha samma bevaransvärde”.

I kommunens förslag till kulturplan beskrivs dock även Markan som bevaransvärd.

Enligt protokollet från den 18 december anser styrgruppen att T4-matsalen är mer bevaransvärd än Markanhuset, vilket det inte finns något stöd för i kommunens förslag till kulturmiljöplan. Foto: Berit Önell

Protokollet konstaterar att flytten av Markan till T4-Matsalen innebär att man väsentligt går ifrån uppdraget kommunfullmäktige gett till kommunstyrelsen och styrgruppen. Därför behöver ett förslag till reviderat uppdrag tas fram. Robin Gustavsson fick i uppdrag att ta fram en skrivelse med hjälp av Anders Rosengren.

Under mötet diskuterades också hur flytten av Markans verksamhet skulle kommuniceras ut. Ett pressmeddelande skulle gå ut tidigast den 30 december. Protokollet säger: “Andemeningen i pressmeddelandet ska vara att ‘vi överger er inte’ samt att nyckelordet är delaktighet. Avsändare är styrgruppen men det ska framgå att det är samsyn från de tre blocken i politiken”.

Samsynen har dock inte omfattat alla partier. Folkets väl, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet har alla uttryckt sig ifrågasättande eller kritiskt om att Markan skulle stänga. Protokollet den 28 oktober visar att även S varit inriktat på att bevara Markanhuset.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se