torsjö live vers2

Svar till KDU: Ungdomsverksamheter behöver stärkas generellt

Svar till KDU: Ungdomsverksamheter behöver stärkas generellt

INSÄNDARE. Ung drivkraft är verkligen positivt och jag välkomnar engagemanget och ser det som väldigt viktigt att unga tar för sig och har åsikter. I det här fallet känner jag att jag behöver kommentera en del som rör den verksamhet jag ansvarar för då tolkningar snabbt blir till sanning. Så, lika viktigt och nyttigt att det bemöts.

Som ett exempel har en tidigare diskussion om ex-kriminella i fritidsgårdsverksamhet helt utan grund kopplats till Mötesplats Ljungdala. Även om det laglig sett är möjligt för tidigare straffade att få en ny chans i samhället så är diskussionen kring detta nyttig ur lämplighetssynpukt. Nu är detta inte aktuellt hos oss då vi inte har ex-kriminella i någon av verksamheterna. Bra föredömen är ändå viktiga och skulle dessa på saklig grund ifrågasättas vidtar vi även åtgärder för att lösa det. För att inte fler saker ska bli tokiga så vill jag nu bemöta insändaren och kanske även passa på att ge min syn i denna fråga.

Som svar på tankarna om att lägga ner Mötesplats Ljungdala till förmån för övrig ungdomsverksamhet vill jag istället ställa en fråga, är Ljungdalaområdet mindre viktigt att bedriva ungdomsverksamhet på, eller saknar området behov av ungdomsverksamhet? Jag lämnar svaret öppet för läsare att själva fundera över det.

Unga kristdemokraterna skriver att ”det är inte rimligt att Markan, ungdomsaktiviteter i Hästveda eller övriga pågatågsorter ska bortprioriteras för en Mötesplats som rapporterats som potentiellt farlig för unga”. Vidare läser jag även att personal flaggat för att verksamheten inte är hälsosam och att olika ungdomsverksamheter inte kan existera samtidigt. Här vrids information på ett olyckligt sätt, det blir lite av ett viskleks-syndrom. När det gäller bortprioriteringar så finns det inget som säger att man måste ta bort en ungdomsverksamhet för att bevara en annan. Även om kostnader alltid ska beaktas så är budgeten för fria ungdomsverksamheten en fis i rymden i kommunens budget och dessutom betydligt lägre än i alla andra kommuner jag kikat på. Så den retoriken köper jag inte! Politikerna som uttalat sig i frågan får stå för de prioriteringarna, själv tycker jag det låter som förhandlingspolitik. Min åsikt är att det behöver stärkas upp i ungdomsverksamheterna generellt då det, utan motstycke, skars kraftigast här i och med nedskärningar förra året.

Farlig verksamhet? Personalen på Mötesplats Ljungdala jobbar ständigt med att ta tag i de frågorna och har själva lyft problematiken med glorifiering av gängkriminalitet mm. Personalen reagerar på att ungdomsklimatet på Ljungdala inte är optimalt att växa upp i och att det blir allt svårare att bedriva den verksamhet man vill för att förbättra detta klimat. Jag är som verksamhetschef mycket stolt över att ha personal som reagerar på detta och inte sticker huvudet i sanden. Det är just för att det INTE ska bli en potentiellt farlig eller ohälsosam miljö inne på Mötesplatsen som personalen reagerar på den tilltagande negativa attitydsförändring som sker. Denna problematik, som personal märkt av på olika vis, är förövrigt inte unik för Ljungdala, men den upptäcks och jobbas medvetet preventivt med. Arbetet har även resulterat i att vissa övergripande insatser vidtagits för att stärka området. Inne på själva Mötesplatsen tolereras för övrigt ingen kriminell verksamheter, hot eller trakasserier. Därför är det beklagligt att det, när personal flaggar för att det behövs resurser för att jobba mer med dessa frågor och verkligen göra skillnad för området i sin helhet, i vissa sammanhang snarare vänds mot Mötesplatsen istället för att det tas tag i. Det kan man kalla ohälsosamt!

Angående de två kommunalråd som instämt i att Mötesplatsen bör stängas ner, åtminstone temporärt… Ja, en del politiker vill och ville redan innan detta lägga ner all verksamhet på Ljungdala, det är ingen hemlighet, och jag kan bara gissa att om någon vill stänga ner en verksamhet så har man kanske lättare att tolka saker på ett sätt som kan ge en stöd åt dessa tankar. Men då jag inte personligen pratat med dem eller vet hur frågorna ställdes vill jag inte uttala mig mer än så.

Att Mötesplats Ljungdala har blivit en plats där kriminalitet glorifieras och droger ofta är ett populärt samtalsämne stämmer delvis precis som det stämmer för samhället i stort, men det gäller inte Mötesplatsen i sin helhet och handlar egentligen om en liten grupp som vi inte vill ska påverka andra i samma riktning. Det är bl.a. detta personalen jobbar för att stoppa innan det går åt fel håll och åtgärder har redan vidtagits. Hedersamt av personalen att lyfta detta i tid och aldrig backa från de värderingar som verksamheten står för! Samma ungdomsproblem finns även i andra offentliga lokaler och får konsekvenser där, ska man stänga där också eller ta tag i det? Troligtvis finns nog denna problematik ändå i störst utsträckning på platser där ingen vuxennärvaro finns, men det lär vi aldrig få svar på av just samma anledning.  

Jag vill inte kommentera unga kristdemokraters kommentarer om Miljöpartiets insändare men när det gäller den sista delen om ungas framtid så tycker jag att det är viktigt att påpeka att trots den mediala uppmärksamheten ungdomsverksamheten får så är den försvinnande liten i kultur-och fritidsförvaltningen som helhet, och förvaltningen är i sin tur försvinnande liten i kommunen som helhet. Därför handlar det, som jag ser det, om prioriteringar. Dels inom förvaltning men mest övergripande. Hur stor del av budgetsmulorna ska kommunens icke lagstadgade verksamheter få i en tid då kommunens ekonomi är skral? Jag avundas inte politikernas dilemma men tror inte jag är ensam om att tycka att kultur-och fritidssektorn är oerhört viktig över tid i en kommun för att invånare ska trivas, ha bra hälsa, vilja stanna i kommunen, vilja flytta hit, vara produktiva medborgare etc. Verksamheten blir därmed även viktig för att de lagstadgade kommunuppdragen ska fungera bra. Så det handlar väl om en avvägning, om långsiktighet eller ej. Men jag förstår samtidigt att budgetavvägningar är svåra, stora som små.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Avslutningsvis skriver unga kristdemokrater ”Vi är redo både före och efter valet att prioritera det som kommer utveckla kommunen, inte begränsa framtidens unga”. Det var en fin avslutning som jag, och förhoppningsvis fler skriver under på, oavsett politisk inriktning!

Markus Jensen
Verksamhetschef

Markan, Mötesplats Ljungdala
och Fritidsgårdsverksamheten

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se