torsjö live vers2

Två veckors full distansundervisning för högstadiet

Två veckors full distansundervisning för högstadiet

Det blir distansundervisning på heltid för årskurs sju-nio de närmaste två veckorna.

Det blir full fjärr- och distansundervisning för högstadieeleverna i Hässleholms kommun från och med terminsstarten på tisdag och fram till den 24 januari. Politikerna beslöt på fredagen att lyssna på rektorerna som avrådde från den föreslagna lösningen med skola på distans var tredje dag årskursvis.

Även distansundervisningen för vuxenutbildningen förlängs till den 24 januari, enligt ett beslut i arbetsmarknadsnämndens presidium på fredagen.

Beslutet kommer efter en rekommendation från smittskyddsläkaren i Skåne till huvudmännen för alla högstadieskolor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Varje huvudman får besluta hur undervisningen ska utformas. I Hässleholms kommun var ursprungsförslaget att eleverna i årskurs sju-nio skulle vara hemma var tredje dag, en årskurs i taget. Men politikerna i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslöt att säga nej till det.

Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

– Rektorerna tyckte att det var för kort förberedelsetid för den konstruktionen. Dessutom skulle man kanske inte få den effekt som önskats, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Arbetsutskottet beslöt också att ge tjänstemännen i uppdrag att utreda och förbereda andra förslag till organisation av undervisningen efter den 24 januari.

– Vi vet inte hur det kommer att se ut framöver. Men det är inte säkert att den bästa lösningen är att fortsätta med distansundervisning under vårterminen. Min personliga uppfattning är att det är direkt olämpligt för de yngre eleverna. Då måste pandemin vara av sådan art att vi är tvingade till det, säger Stefan Larsson.

Rektorerna får besluta om undantag från fjärr- eller distansundervisningen för elever med behov av särskilt stöd och elever som inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet.

Han vill inte föregripa den kommande utredningen, men avslöjar att han inte är främmande för att det kan bli olika lösningar för olika skolor.

– Det kan finnas olika förutsättningar på olika skolor, säger han.

I vilket fall har han svårt att se att det skulle vara aktuellt att återgå till full undervisning i skolorna den 25 januari.

– Då skulle pandemin få vända rätt kraftigt, säger han.

Kommunen kommer att erbjuda skollunch i form av matlåda till elever med distansundervisning. Den kan hämtas på den skola som ligger närmast bostaden, även om eleven går på en annan skola. Beställning görs via kommunens hemsida.

Alla resor mellan skolor för elever upp till och med årskurs sex ställs in till och med den 24 januari.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se