torsjö live vers2

Vaccinering startar på tisdag Fullt på Skånes sjukhus

Vaccinering startar på tisdag Fullt på Skånes sjukhus

Covidpatienterna i Skåne är nu så många att intensivvårdsplatserna inte räcker till och patienter måste skickas till andra regioner, här Centralsjukhuset i Kristianstad. Foto: Berit Önell

Vaccineringen på äldreboenden i Hässleholms kommun startar på tisdag med Högalidshemmet och Kaptensgården. Vaccinet räcker dock inte till alla äldreboendena under nästa vecka utan några får vänta tills veckan därpå.

Intensivvårdsavdelningarna på Skånes sjukhus är nu så fulla att patienter måste skickas till andra regioner. På fredagen beslöt Region Skåne att skärpa kravet på munskydd. Från och med måndag ska alla som vistas i vårdlokaler i alla situationer ha munskydd.

På fredagen fick vårdcentralerna i Hässleholms kommun besked om hur mycket vaccin som kommer att vara tillgängligt den närmaste tiden. Det blir åtminstone vaccination på Högalidshemmet, Kaptensgården och Ehrenborg i veckan som kommer. Först ut är Högalidshemmet och Kaptensgården på tisdag. Boende på Ehrenborg vaccineras på onsdag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Alla vårdtagare och all personal på äldreboendena i Hässleholms kommun kommer att erbjudas vaccinering med start på tisdag på Högalidshemmet och Kaptensgården. Foto: Region Skåne
Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

– I dagsläget är det oklart hur det blir på Sjögläntan och Björkhaga. Skansenhemmet var planerat men de fick besked att de inte fick vaccin till nästa vecka utan dröjer troligtvis till veckan därpå, meddelar Birgitta Ljungbeck, kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Hon berättar också att de beställda visiren till omsorgspersonalen är på plats och ska börja användas från och med måndag i alla vårdnära situationer. Förråd är ordnat till både cirka en halv miljon visir och övrig skyddsutrustning.

I Region Skånes sjukvård har munskydd och visir sedan i mitten av december varit obligatoriskt för vårdpersonal i vårdnära situationer. Men nu gör den ökade smittspridningen att regionen anser att åtgärderna behöver skärpas. Inte bara personal utan även patienter, medföljande och besökare ska nu använda munskydd vid all vistelse i vårdlokaler. Beslutet gäller alla över tolv år. Vården tillhandahåller munskydden.

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

– Vi gör det här som en extra förebyggande åtgärd mot smittspridning i vården. Eftersom samhällsspridningen av covid-19 nu är så hög är det också högre risk att smittan sprider sig in vården via personal, besökare och patienter, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Den senaste veckan har sjukhusplatserna i Skåne inte räckt till för alla covidpatienter, trots att platserna utökats. Regionen har därför behövt ta hjälp av sjukhus utanför regionen.

I normala fall finns 54 intensivvårdsplatser för vuxna på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. Idag finns 74 platser. 60 personer med covid-19 vårdades på fredagen på intensivvårdsplatser i Skåne. 41 av dessa vårdas på Skånes universitetssjukhus.

– Vi befinner oss i en situation som är långt ifrån det normala, och ovanpå detta har vi givetvis patienter som behöver intensivvård av andra skäl än covid-19, säger Anders Rehn, verksamhetschef intensiv- och perioperativ vård på Skånes universitetssjukhus, som är tacksam för möjligheterna till samarbete med andra sjukhus.

Antalet döda med covid-19 under december ser ut att gå mot ett dystert rekord. Totalt 784 personer har avlidit med covid-19 i Skåne, 118 av dem sedan den 30 december. Alla dödsfall för december är inte inräknade ännu, men trenden är tydlig. Under november avled i snitt 60 personer per vecka, i december 90.

– Varje dödsfall som inträffar är en tragedi och dagens rekordhöga siffror är en kraftfull påminnelse om att det här handlar om liv och död. De stigande dödstalen måste vändas och alla behöver hjälpas åt, säger regiondirektör Alf Jönsson i pressmeddelandet.

Pressmeddelandet säger också att det allvarliga läget gör att Region Skåne nu arbetar med hur prioriteringar ska göras om sjukvårdens resurser inte räcker till.

– Att behöva göra en prioriteringsordning för vård, vilket innebär prioritering om man skulle tvingas välja mellan viktiga insatser, är självklart inget som någon vill göra. Dessvärre är det en förberedelse vi är tvungna att göra, som läget ser ut nu. Min förhoppning är att vi ska förtydliga vilka prioriteringar som gäller som sjukvården kan luta sig mot och därmed underlätta arbetet framöver, säger Harald Roos, som är medicinsk rådgivare och leder en nytillsatt grupp som tar fram förslag på vilka överväganden som behöver göras vid prioriteringar mellan vård som inte kan vänta.

På fredagen beslöt regionstyrelsen även att begära att Sveriges kommuner och regioner, SKR, samt Sobona, de privata vårdföretagens arbetsgivarorganisation, ska aktivera krislägesavtalet för sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicinska sekreterare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar inom slutenvården samt akutsjukvården av patienter med covid-19. I slutet av december godkändes krislägesavtalet för intensivvårdspersonal.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se