torsjö live vers2

Avgå Robin Gustavsson!

Avgå Robin Gustavsson!

INSÄNDARE. Robin Gustavsson (KD) förnekar sig inte. I en insändare i Frilagt (6/1) försöker han komma ifrån sitt ansvar för ännu ett misslyckande. Denna gång har han misslyckats som ledare för styrgruppen för ett så kallat Ungdomens Hus (UH).

Han skyller nu på att hans uppdrag är formulerat som: ”Inrätta ett centralt beläget ungdomens hus…”. Han har inte ”lyckats hitta” ett centralt läge och vill nu ha ett nytt uppdrag där ordet ”centralt” inte ingår.

Men det var just det centrala läget som var det viktigaste, tyckte över 90 procent av de 500 ungdomarna som intervjuades. Har Robin Gustavsson glömt även detta?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Normalt brukar man lämna över till någon annan när man kört fast efter att ha spenderat miljonbelopp till ingen nytta. Men inte Robin Gustavsson. Han ska tydligen, med stöd av allianskollegan Lars Johnsson, få köra huvudet i väggen även i det fortsatta arbetet med UH.

Folkets väl har hela tiden sagt, och budgeterat för, att Markan och Mötesplats Ljungdala ska behållas men att det därtill skapas en enkel och trygg mötesplats för alla kommunens ungdomar. Det ska vara i centralt läge nära järnvägsstationen. Just nu är den tomma restaurangdelen i kulturhuset bästa placeringen. Bromsklossen Gustavsson måste dock tas av spåret. Vad väntar ni på?

Björn Widmark
Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se