torsjö live vers2

Viktigt hitta samsyn om Ungdomens hus

Viktigt hitta samsyn om Ungdomens hus

INSÄNDARE. Björn Widmark har i sin insändare synpunkter på styrgruppens arbete och i synnerhet på undertecknad som ordförande. Jag tänker inte höja tonläget i frågan utan arbeta för att kunna erbjuda ungdomarna bra mötesplatser.

Det är helt rätt som Björn skriver att uppdraget var att finna ett centralt läge för Ungdomens Hus i enlighet med utredningen. Vi vill att ungdomarnas synpunkter på bland annat läge men också verksamhetsinnehåll skall väga tungt. Därför har vi tagit fram flera olika förslag till centralt belägna alternativ såsom Kyrkskolan, delar av HTS lokaler, tillbyggnad av befintliga fastigheter i Stadsparken. Dessa har inte gått att genomföra av olika orsaker. Vi ville också undersöka plats i Kulturhuset men det avslogs 2019 av kultur- och fritidsnämnden. Att bygga om och använda restaurangen i Kulturhuset som Björn föreslår får vi inte en politisk majoritet för.

Som ordförande för styrgruppen har jag givetvis ett särskilt ansvar och det har jag försökt att förvalta genom att hela tiden arbeta för en lösning och inte på något sätt bromsa upp. Det som har varit viktigt är att få en samsyn i styrgruppen och att tillsammans finna en politisk enighet samt i förlängningen en majoritet för de förslag som ska presenteras. Vi har också arbetat med att återkoppla våra diskussioner och förslag till styrgruppens partigrupper/blocksammansättningar.

Markan/Ungdomens hus
Robin Gustavsson KD
Ordf.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se