torsjö live

Utbildningsdag på Hovdala trots nya rekommendationer

Utbildningsdag på Hovdala trots nya rekommendationer

Kulturskolan i Hässleholms kommun har idag en utbildnings- och uppstartsdag på Hovdala slott, trots de skärpta rekommendationerna och avrådan från fysiska möten på grund av pandemin. Foto: Urban Önell

Trots Folkhälsomyndighetens och regeringens skärpta rekommendationer har Hässleholms kommun idag en fysisk utbildningsdag på Hovdala för Kulturskolans personal. Cirka 25 personer är på plats och lunch och fika ingår.

– Det här är ett undantag. Dagen är planerad sedan länge och vi har en ny verksamhetschef på plats som träffar personalen för första gången, säger skolchef Rolf Bengtsson som förklarar att han fått besked om att lokalerna är så stora att deltagarna kan sprida ut sig.

Rolf Bengtsson konstaterar att den nya pandemilagen och restriktionerna på maximalt åtta personer inte gäller skolansvärld. Dock har rekommendationerna skärpts även för skolorna och de flesta högstadieskolor har distansundervisning till och med den 24 januari. Folkhälsomyndigheten uppmanar inför vårterminen skolornas huvudmän att undvika aktiviteter som samlar många personer från olika klasser eller lärarlag och att hålla möten för lärare digitalt där det är möjligt.

– Rent generellt ska vi vara väldigt restriktiva, säger Rolf Bengtsson.

Han förklarar att skolverksamheten också i Hässleholms kommun på grund av pandemin undviker fysiska möten och konferenser.

– Vi uppmanar alla att arbeta hemma med allt som går att göra hemma, säger han.

Skolchef Rolf Bengtsson säger att barn- och utbildningsförvaltningen generellt är väldigt restriktiv med fysiska möten och konferenser. Dagen på Hovdala är ett undantag.

Kulturskolan har sedan en tid coronaanpassat sin verksamhet så att varje lärare bara arbetar fysiskt på en skola och inte på samma skola som någon kollega. Övriga elever får undervisning digitalt. När vårterminen startar imorgon är dessutom inga elever i årskurs sju-nio på plats.

– På andra skolor träffar lärare löpande kollegor under dagen. Kulturskolans lärare är spridda och träffar sällan varandra i arbetet. De är därmed dubbelt isolerade nu, säger Rolf Bengtsson.

Han berättar att det varit diskussion om att ställa in utbildnings- och uppstartsdagen på Hovdala. Men behovet av att mötas övervägde.

– På Hovdala finns stora lokaler där deltagarna har möjlighet att hålla avstånd. Jag har inte varit på plats och inspekterat, men får lita på den information jag har fått, säger Rolf Bengtsson.

Alla deltagare måste dock vistas i samma lokal åtminstone under en del av dagen.

– Jag är inte orolig. Det är inga problem om inte någon vill sitta i knät på någon annan, säger Rolf Bengtsson.

Han såg det också som viktigt att den nya verksamhetschefen Michael Bäck skulle få möjlighet att presentera sig “live”.

– Han är väl medveten om att allt ska ske på det som modernt kallas ett coronasäkert sätt. Alternativet hade varit en Teams-konferens, säger Rolf Bengtsson.

Åtminstone en av de anställda har valt att inte delta fysiskt vid utbildningsdagen.

– Det handlar om personliga hälsoskäl, att personen inte vill utsätta sig för några som helst smittrisker, säger Rolf Bengtsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se