torsjö live vers2

KRAV-märkt ger inte bättre produkter

KRAV-märkt ger inte bättre produkter

INSÄNDARE. När Uppdrag Granskning för andra gången granskade ”världens bästa djurhållning”, tidigare var det Arla-gårdarna, denna gången gällde det KRAV-bönderna, ett 30-tal gårdar granskades. Här redovisades de mest hemska syner på vanvård, döda djur och djur som stod i sin egen träck och som saknade foder och vatten.
KRAVs vd Anita Falkenek intervjuades och när hon fick se bilderna tyckte hon att det naturligtvis inte var acceptabelt och att det stämde inte med hennes bild av förhållandena. Till saken hör att djurhållare som brutit mot djurskyddslagen för vanskötsel och djurplågeri måste anmäla detta till KRAVs egna certifieringsföretag.Det finns tre stycken, men ingen bonde är väl så korkad att hen anmäler sig själv? 
Också Länsstyrelsens inspektörer intervjuades, men dessa vågade inte visa sina ansikten, förmodligen oroade för ”repressalier” när de träffar djurägarna. När UG intervjuade djurägarna kan man inte påstå att de var särskilt tillmötesgående, snarare tvärtom, de uppträdde mycket hånfullt och avvisande. Det kan förmodas att mörkertalet är stort, då Länsstyrelsen inte hinner med att inspektera mer 7,5 procent av antalet gårdar årligen. Men man är däremot skyldig att inspektera efter anmälan om förmodad vanvård.
Slutsatsen måste bli: att betala extra för att handla KRAV-märkt är en onödig kostnad. Konsumenterna får samma ”dåliga” (bra) produkter oavsett vem som har levererat. Fortsättning följer nästa vecka med en uppföljande granskning av slakterierna. Missa inte den!


Lars Nord, Fritänkare och outsider

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se