Gruppen-3a-328x120

Gustavssons prestige går före Markan

Gustavssons prestige går före Markan

INSÄNDARE. Robin Gustavsson skrev (NSk 8/1) att: ”Efter att ha tagit del av debatten och framförda synpunkter om betydelsen av Markan har vi, som politiker i styrgruppen, haft ett möte onsdagen 5 januari och där kommit överens att låta utreda och presentera kostnaderna för en totalrenovering av Markanhuset.” Detta är anmärkningsvärt eftersom han och styrgruppen inte har mandat att låta göra några sådana utredningar. De har i uppdrag att inrätta ett centralt beläget Ungdomens Hus (UH). Punkt slut.

Gustavsson skriver vidare i en insändare (Frilagt 11/1) som svar på min kritik: ”Jag tänker inte höja tonläge i frågan …”. Nej det kan man ju förstå eftersom han hellre vill tysta ner sitt och styrgruppens misslyckande vilket kostat både tid och miljonbelopp till ingen nytta. Mest lidande är dock ungdomarna som drabbats när åren fyllts av utredningar och ostrukturerat svammel från våra yrkespolitiker. Hur svårt kan det vara för ”sekonden” Lars Johnsson (M) att ta befälet och kasta in handduken för att ta Gustavsson ur ringen när han nu underpresterat och inte själv begriper att matchen är över för hans del.

Jag konstaterar att Robin Gustavsson, och styrgruppen, agerat utanför sitt uppdrag. De har därtill visat prov på bristande analytisk förmåga när de inte ens kunnat hålla det viktigaste kriteriet, centralt läge, framför ögonen i något av de förslag de presenterat. UH skall vara en samlingspunkt för alla ungdomar i kommunen. Det skall därför vara en plats nära järnvägsstationen. Nu har Gustavsson istället satt igång en utredning för totalrenovering av Markanhuset. Men ingen har ju efterfrågat en totalrenovering där.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Däremot finns beslut att vidta brandskyddsåtgärder i Markanhuset. Men Gustavsson ska tydligen, utanför sitt uppdrag, visa att det krävs en totalrenovering av Markan. Förmodligen är syftet att påstå att det blir orimligt höga kostnader att fortsätta med ungdomsverksamheten på Markan för att på så sätt få argument till det nya hugskottet, att bygga upp ett helt nytt UH i T4-matsalen, bara 100 meter från Markanhuset. Det är oförsvarbart.

Samtidigt har en konsultfirma, på uppdrag av kulturchefen Rosengren (?!), lämnat förslag till hur Kulturhuset kan byggas om för att ”bli en mer gemytlig mötesplats” för pensionärer och unga (Frilagt 12/1). De tomma lokalerna i bottenplanet föreslås, men med stora kostsamma ombyggnader. Varför blanda in pensionärerna i uppdraget? Skall ”Senioren” läggas ner? Folkets väl påminner om att det är en central mötesplats för unga vi talat om och utlovat.

Björn Widmark, Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se