torsjö live

Vad gör ungdomarna nu?

Vad gör ungdomarna nu?

INSÄNDARE. På fredagen den 18/12, så gick regeringen ut med följande meddelande:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att kommuner och regioner omedelbart stänger all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Detta gäller fram till och med den 24 januari. Det kan till exempel handla om idrottsanläggningar, badhus, mötesplatser, öppna förskolor och museer.

Den 21/12 så stängde Hässleholms kommun dessa kommunala anläggningar. Sen kom Folkhälsomyndigheten ut med följande den 22/12:

Träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följs.

Det går alltså bra att träna utomhus, men inte inomhus. Detta drabbar då alla föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet inomhus. Många kan då inte bedriva någon verksamhet. Det gäller t.ex. handboll, innebandy, badminton, simning, ishockey och konståkning m.fl. Man kan visserligen kunna hålla viss kondition uppe genom löpträning utomhus, men detta går inte ersätta den ordinarie träningen i många idrotter.  Nu har man också lovat kallare väder och snö. Risken är att föreningarna tappar de barn och ungdomar, som de har i sin normala verksamhet inomhus. Detta är inte bra. Vad händer om allting förlängs efter den 24/1? Vad hittar dessa barn och ungdomar på då?

Sen undrar jag hur det är med skolans idrottslektioner? Dessa bedrivs i samma anläggningar, som kommunen stängt för föreningarna. Kommer skolan också bara att få ha utomhusaktiviteter på sina idrottslektioner? Går det bra att ha dessa öppna på dagen, men inte på eftermiddag/kväll?

Mikael Björklund

Simtränare  S 71

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se