Gruppen-3a-328x120

Hela taket på T4-Matsalen måste bytas

Hela taket på T4-Matsalen måste bytas

Själva matsalen bedöms vara i ”rätt gott skick”, men taket på hela byggnaden måste bytas. Foto: Lotta Persson

Det blir dyrt att renovera och bygga om T4-Matsalen i Hässleholm till ett Ungdomens hus. Taket behöver bytas på hela huset. Underhåll och brandskyddsåtgärder på Markanhuset kommer också att kosta mer än de 3,9 miljoner på 20 år, som beräknats i underhållsplanen från 2018, bara knappt 200 000 kronor per år i snitt. Besiktningarna av byggnaderna har nu inletts på kommunens tekniska förvaltning.

Tekniska förvaltningen arbetar nu med att utreda förutsättningarna för ett Ungdomens hus både i Markan och T4-Matsalen. Underhållsbehoven ska kostnadsberäknas, liksom förslag till anpassning av matsalsbyggnaden till ett Ungdomens hus. Fastighetsförvaltaren Paul Tuvesson berättar att han på torsdagen tittade på matsalsbyggnaden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Del utan både golv och fönster

– Det finns en del av huset som inte använts och som är i väldigt dåligt skick, säger han.

Där finns exempelvis inget golv och inga fönster. Den stora matsalen är däremot i rätt gott skick. Men taket har läckt och behöver bytas på hela huset.

T4-matsalen är nu besiktigad. Foto: Berit Önell

Det finns idag ingen underhållsplan för T4-Matsalen som hyrts ut av kultur- och fritidsförvaltningen till bland annat konferenser.

– Den är vilande nu, förklarar Paul Tuvesson.

Markans fönster skulle ha åtgärdats

Markanhuset har han inte hunnit titta på ännu, men räknar med att det kommer att krävas mer än vad som framgår i underhållsplanen från 2018. Enligt den skulle fönstren ha åtgärdats för 350 000 kronor under 2020, men det har inte gjorts.

– Jag ska räkna fönster och bedöma skicket, men jag tror inte att 350 000 räcker. Fönstren har säkert försämrats sedan 2018. Men jag tycker absolut att vi ska underhålla dem och hoppas vi får pengar till det. Det är en fin byggnad, säger Paul Tuvesson.

Någon totalrenovering har han inte hört talas om.

– I en underhållsplan sätter man en viss tid för varje åtgärd. Det går klart att välja att göra en totalrenovering och nollställa allt på en gång. Men det är skillnad, det blir en investering och rätt mycket dyrare.

Markans fönster skulle enligt underhållsplanen åtgärdats 2020. Foto: Berit Önell

Han tror att besiktningarna kommer att ta cirka en vecka till. Projektledaren Mats Olsson räknar med lite längre tid för att utreda en anpassning av T4-Matsalen till ett Ungdomens hus. Han säger också att Markanhusets bottenplan kan användas till ungdomsverksamhet som den är och även skulle kunna fungera medan renovering av övriga huset eller matsalen pågår. Kraven på brandskyddsåtgärder senast den 31 mars gäller inte på bottenplanet. För att använda andra våningen krävs bland annat bättre brandlarm och tätare dörrar mot trapphuset.

Tredje våningen får enbart användas till förråd om inte ytterligare brandskyddsåtgärder vidtas. Det är dock vad den redan använts till sedan Studiefrämjandets kontor stängdes.

Underhållsplanen för Markan ingår som en bilaga i utredningen om Ungdomens hus från 2018. Enligt den skulle fönster, fasader, en del av taket och vissa invändiga åtgärder ha kostat 695 000 kronor under 2020. Under åren 2021-2024 finns värmesystem, ventilation, belysning och brandlarm på listan, totalt drygt 1,2 miljoner kronor. 2025-2028 är ungefär lika mycket pengar avsatta för ytterligare takunderhåll samt golv och väggar invändigt. 2029-2038 finns en hissanläggning för 750 000 kronor i planen.

En del av takarbetena på Markan gjordes förra året. Inför budgeten 2021 äskades 3,8 miljoner kronor för underhåll av Markan de närmaste tre åren och totalt 52,9 miljoner kronor till hela kommunens fastighetsunderhåll, men bara 35 miljoner beviljades.

Styrgruppens kostnader

Arbetet i styrgruppen för Ungdomens hus har sedan 2017 kostat 1,6 miljoner kronor plus sammanträdesarvoden för politikerna och arbetstid för tjänstemännen. Kommunfullmäktige beslöt hösten 2017 att avsätta medel för utredningen i kommunstyrelsens budget, 200 000 kronor för det året och 400 000 kronor för 2018. Därutöver budgeterades en tjänst som processledare i två år med 300 000 kronor per år. Tekniska förvaltningen beviljades 400 000 kronor i september 2018 för att söka efter lokal och ta fram underlag.

Kultur- och fritidschefen Anders Rosengren arbetar nu med att förbereda ett beslutsförslag om Ungdomens hus till kommunfullmäktige. Det kommer inte att tas upp vid nästa sammanträde som hålls om en vecka, den 25 januari, utan troligen först i mars. I februari har fullmäktige inget planerat sammanträde.

Berit Önell

Läs mer:

2021-01-17 De driver en stängning av Markan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se