torsjö live vers2

De driver en stängning av Markan

De driver en stängning av Markan

Ungdomens Hus ska inte vara i Markanhuset om SD:s Hanna Nilsson och Johan Peltonen får som de vill. Foto: Berit Önell

Ledande Sverigedemokrater i Hässleholm vill ha en nystart för kommunens ungdomsverksamhet. SD:s kommunalråd Hanna Nilsson blev som ung utkastad från Markan och tycker nu att det behövs en ny kultur där alla känner sig välkomna. Johan Peltonen, partiets representant i styrgruppen för Ungdomens hus, har sagt att han vill ta ner Markans Pride-flagga. Båda är drivande i förslaget att stänga Markan.

Peltonen var emot att kostnaderna för en renovering av Markan skulle utredas eftersom han ser T4-Matsalen som en mer långsiktig lösning med större lokaler i ett plan. Hanna Nilsson säger att Markan måste totalrenoveras om verksamheten ska vara kvar där. Det som nu utreds inför beslutet är dock underhållsbehoven för båda husen samt anpassning av matsalsbyggnaden till ungdomsverksamhet.

När Frilagt den 28 december avslöjade planerna på att stänga Markan och flytta verksamheten till ett Ungdomens hus i T4-Matsalen, kommenterade Hanna Nilsson artikeln på Facebook. Hon berättade där att hon var väldigt positiv till en satsning på T4-Matsalen och skrev bland annat: “Min egen historia och minnen från besök på Markan gör mig extra positiv då jag har blivit väldigt illa behandlad där när jag var ung och osäker. Framförallt från de som arbetade där, vilka många fortfarande jobbar kvar. Jag tror att kulturen på Markan länge varit exkluderande, bland annat mot mig och flera av mina vänner. Därför är det minst sagt på tiden att satsa på en verksamhet som inkluderar ALLA människor. Jag kommer arbete stenhårt för ett Ungdomens Hus där alla känner sig välkomna och har en proffessionalitet när det gäller ungdomar.”

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) och hennes vänner blev för många år sedan utkastade från Markan. Nu vill hon stänga Markan. Hon anser att verksamheten är exkluderande och menar att det behövs något nytt. Foto: Urban Önell

Flera personer beklagade hennes upplevelse och bad henne berätta vad som hänt. Men hon svarade inte.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Anställda känner sig angripna

Ingen av de anställda minns händelsen, men de känner sig angripna och kränkta.

– Vi blir anklagade för något, men vet inte riktigt vad. Det var inte något roligt uttalande och så pass svepande att det kan träffa lite hur som helst, säger Johan Osberg.

Han känner inte alls igen sig i att Markan skulle exkludera någon, tvärtom.

– Markans styrka är just att det är en sådan härlig mosaik av olika människor. Vi vill absolut ha högt i tak, men möter också utmaningar, säger han och konstaterar att man ibland måste sätta gränser.

Personalen upplever också att Markans inriktning nu ifrågasätts, både när det gäller verksamheten och värdegrunden.

– Vi på Markan har alltid stått upp starkt mot diskriminering, homofobi och rasism. Det sitter i väggarna, säger Johan Osberg.

Pride-flaggan har hängt i lokalen i cirka 20 år.

– Vi tycker att den speglar både grundlagen och kommunens värdegrund. Är sverigedemokraterna inte intresserade av allas lika värde på samma sätt som många av oss andra?

Personalen befarar att Hanna Nilssons upplevelser bidragit till att hon inte vill ha kvar verksamheten i nuvarande form. Det skulle i så fall kunna strida mot grundlagens krav på att offentlig förvaltning ska skötas sakligt och opartiskt.

”Vi fick inte vara där”

Frilagt har frågat Hanna Nilsson vad det var som hände henne på Markan.

– När jag var yngre gick jag dit. Det var rätt så tydligt att jag inte var välkommen, säger hon.

Varför?

– Jag vet inte, det var väl framförallt för att jag umgicks med invandrarkillar. Vi fick inte vara där, säger hon.

Var de stökiga?

– Då när jag var där hade de inte varit stökiga. Jag förstod inte varför jag blev utkastad för att jag var med dem. Det var flera i personalen då som jobbar där än idag. Jag hade kanske behövt deras stöttning istället, säger hon.

Hanna Nilsson anser inte att hennes erfarenheter påverkar hennes möjligheter att objektivt besluta om Markans framtid. Hon säger att hon absolut inte drivs av agg mot Markan.

– Jag har inte utgått från det alls, det är bara vad jag haft för upplevelser. Det var jättelängesedan, jag kan inte svära på att det är likadant idag. Däremot är det väldigt tydligt i utredningen om Ungdomens hus att ungdomarna söker något annat, säger hon.

– Jag skulle aldrig få för mig att ha någon personlig vendetta mot Markan för att jag blivit felaktigt behandlad av personal där. I så fall hade jag sagt att de inte ska vara kvar. Men jag har sagt att vi behöver en nystart.

”Behövs en annan kultur”

Hon tycker att det är tydligt att det behövs en annan kultur, men har svårt att förklara vad hon menar med det. Det handlar bland annat om att vissa ungdomar inte går till Markan.

– Framförallt jobbar jag för våra väljare och många känner sig inte välkomna till Markan. För oss har Markan aldrig varit ett alternativ. Vi behöver nya fräscha lokaler med ny inriktning där alla känner sig välkomna.

Hon förklarar också att det finns spår i Markanhuset “för oss som blivit lite illa behandlade”.

Vad fattas i Markan?

Hon vänder på frågan och undrar varför det är så viktigt att ha verksamheten kvar i Markan.

– Vi erbjuder dem helt nya fina lokaler där man kan ha riktigt bra professionell verksamhet. De borde hoppa och studsa och vara glada, säger hon.

Vill ha helrenovering

Hanna Nilsson betonar att kommunen måste dra ner på sitt lokalbestånd.

– Vi måste antingen sälja Markan eller T4-Matsalen. Matsalen är perfekt till detta. Jag tror mer på bostäder i Markanhuset. Det är lättare att sälja det. Det var också sagt från början att Markan skulle gå in i Ungdomens hus, säger hon.

– Vi måste antingen sälja T4-matsalen eller Markan, säger Hanna Nilsson. Båda byggnaderna är q-märkta och får varken rivas eller förvanskas utvändigt. Foto: Berit Önell

Om det istället ska bli ett Ungdomens hus i Markanhuset menar hon att det krävs en helrenovering.

– Vi måste satsa. Det ska vara samma standard om det blir i Markan eller i matsalen. Markan är otroligt förfallet. Men T4-Matsalen är ännu värre i vissa delar av huset. Vi får titta på det, det är ingen prestige i det, säger hon.

Hon är inte säker på om förslaget att göra om T4-Matsalen till ett Ungdomens hus kom från SD.

– Nja, jag tror att allihop var med på det när vi var där och tittade. Vi var nog först, men jag kan inte svära på det, säger hon.

Däremot minns hon att hon blev upprörd när hon strax före jul fick veta att 800 000 kronor skulle satsas på Markans brandskydd.

– Vi politiker var inte tillfrågade. Vi måste ju först bestämma vad vi ska göra med Markan. Vi kan inte lägga 800 000 och sedan sälja Markan om ett halvår. Hur seriösa hade vi då framstått?

Hon berömmer Markan-chefen Markus Jensens arbete.

– Han borde gå i bräschen och se över hur de skulle kunna organisera sig för att få dit ungdomar som är på glid.

Nej till helrenovering

Robin Gustavsson, ordförande i styrgruppen, är inte inne på att totalrenovera Markan, trots att det uttrycktes så i insändaren som styrgruppen skrev efter sitt extrainkallade möte i trettonhelgen. Då bestämdes att utreda de ekonomiska förutsättningarna för båda husen.

– Det gäller underhåll. Vi ska inte bygga om Markan, säger han.

Robin Gustavsson (KD), ordförande i styrgruppen för Ungdomens hus, säger att det inte är aktuellt att totalrenovera Markan. Utredningen gäller underhåll. Foto: Berit Önell

De brandskyddsåtgärder som planerats gör bara att plan ett och två samt källaren kan tas i bruk. Plan tre kan enbart användas som förråd.

– Jag tycker att vi ska använda hela huset i så fall, säger Robin Gustavsson.

Matsalen kan bli billigare än
ett nybyggt Ungdomens hus

Johan Peltonen bekräftar att han vid helgens möte med styrgruppen inte ville att kostnaderna för att renovera Markan skulle utredas. Men eftersom de andra ville det gav han med sig.

– Jag hade velat att vi gått vidare med T4-Matsalen direkt, säger han.

Där ser han möjligheter till en helhetslösning där verksamheten kan utvecklas.

– Matsalen har också större potential för det nybyggda bostadsområdet där många familjer med barn och ungdomar kommer att flytta in, säger han.

Johan Peltonen (SD), förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, vill ta ner Markans Pride-flagga. Han ville inte utreda en renovering av Markan utan hellre gå vidare direkt med T4-Matsalen som han menar har större potential långsiktigt. Foto: Exakta Creative

Markanhuset tror han blir dyrt att få i ordning.

– Jag ser så mycket underhållsarbete på Markan, säger han.

Han medger att det också kan bli kostsamt att bygga om T4-Matsalen.

– Jo. Men det kan bli mycket billigare än att bygga ett nytt Ungdomens hus, säger han.

Han betonar dock att varken han eller partiet låst fast sig och han vill klargöra att han tycker att Markanhuset är ett fantastiskt hus.

– Jag skulle inte få för mig att riva Markanhuset.

Men han anser inte att det är realistiskt att bekosta ett nytt Ungdomens hus och samtidigt ha kvar både Markan och Mötesplats Ljungdala. Helst skulle han vilja flytta in även Mötesplats Ljungdala i ett stort Ungdomens hus.

Han säger sig samtidigt förstå de över 1 000 personer som skrivit på en namninsamling för att de vill ha kvar ungdomsverksamheten i Markanhuset.

– Det är bra att de gör sig hörda, att man engagerar sig för det man tycker om, säger han.

Han tror inte heller att kommunen kan behålla både Markan och T4-Matsalen.

– Antingen får vi nog ha det som vi har det eller satsa på matsalen, säger han.

– Om vi inte får matsalen till Ungdomens hus måste vi sälja den. Den kanske kan användas till annan verksamhet, till exempel restaurang.

Även Johan Peltonen vill att Ungdomens hus ska ha en bredare verksamhet än den Markan haft.

– Det har varit mycket kultur och musik på Markan. Kanske idrottsföreningar också skulle kunna vara med. Det kunde bli mycket större och fler involverade. Men jag tycker att Markan har en bra verksamhet, jag klankar inte ner på den. Jag ser bara möjligheter med större lokal, nytt och fräscht och att ungdomarna själva kan påverka hur det ska vara. Det kan bli ett nytänkande, ett steg framåt, säger han.

Personer i SD utstötta från Pride

Men Pride-flaggan vill han hala.

– Jag tycker inte att man ska ha flaggor, speciellt inte i en ungdomsverksamhet, inte någon annan än den svenska eller skånska flaggan eller möjligen kommunens flagga. Det ska inte vara en massa symboler, säger han.

Han ser skäl till att en del inom partiet inte tycker om Pride.

– Det finns personer som är med i SD och försökt vara delaktiga i Pride som har blivit utstötta och känt sig exkluderade. Då anser jag inte att den flaggan står för allas lika rättigheter. Den får en negativ klang. Jag tycker inte att kommunen ska ha flaggor från vissa organisationer, säger han.

Han tycker av samma skäl inte heller om att kommunen genom kultur- och fritidsförvaltningen var medarrangör till Pride-vandringen i Hässleholm.

– Vi ska inte ta skattemedel till det. Jag tycker att kommunen ska vara ganska neutral till vad olika organisationer står för, säger han.

Han försäkrar att han inte har något emot HBTQ-personer.

– Absolut inte. Alla är välkomna och ska ha samma rättigheter, säger han.

Han är positiv till SD:s förändrade syn på HBT-personer, som partiet kallar dem. Förra året reviderades principprogrammet och SD:s hållning är nu att samkönade par ska ha rätt att adoptera. På partiets hemsida slås numera också fast att alla ska behandlas lika oavsett sexuell läggning, att diskriminering ska bekämpas och att kampen mot hot, våld, hatbrott och hederskultur är viktig för att förbättra HBT-personers ställning.

– Det är jätteviktigt, en del av demokratin, och vi märker att vi får fler och fler medlemmar som har frågor kring detta, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2020-12-28 Markan stängs – Ungdomens hus i T4-Matsalen

2020-12-30 Ansvariga kände inte till nytt beslut om Markans brandskydd

2021-01-02 De vill rädda Markanhuset

2021-01-03 Markanchefen fick höra att Markan måste stänga 1 januari

2021-01-06 Lovar utreda total renovering av Markan2

2021-01-17 Hela taket på T4-Matsalen måste bytas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se