torsjö live vers2

Vänstern brukar tolka oliktänkande som en krigsförklaring

Vänstern brukar tolka oliktänkande som en krigsförklaring

INSÄNDARE. Då var det dags igen. Förespråkare från vänstern gör återigen en abstrakt tolkning av nya förslag om hur kommunen kan öka tryggheten bland unga. Markanaffären har visserligen engagerat många och detta är viktigt, i en tid där det politiska engagemanget blir allt mindre är det vackert att se hur folk ansluter sig för att gemensamt göra sina röster hörda. Däremot är det olyckligt att delar av rörelsen väljer att kliva bort från en väg av förnuft och ta till brunsmetning.

Avvecklande av Mötesplats Ljungdala är inte i förmån för att begränsa eller kontrollera kommunens ungdomsverksamhet, det är för att skydda de unga som bevisligen blivit negativt påverkade av den moderna ungdomskulturen. Att glorifiera droger, våld och livet som gängkriminell är inte unikt för Hässleholm utan det är ett nationellt problem, däremot är det på Mötesplats Ljungdala, via personalen och ungas egna vittnesmål som kulturen frodas. Lösningen är inte batong och polis, utan det är att samla förebilder och vuxna så tillgängligt som möjligt.

KDU NÖS önskar innerligt att budgeten tillät fler fullskaliga fritidsgårdar där alla som vistas får samma möjlighet till uppmuntran och utveckling, dessvärre är det ekonomiska läget i kommunen ansträngt. Det är bristen på medel som gör att samhällets baksida kan smyga sig in och påverka utsatta unga. Genom att belägga Hässleholms fritidsaktiviteter närmare centrum är det avsevärt lättare att kontrollera tryggheten och således begränsa kriminellas möjligheter att infektera oskyldiga barn.

Men för Henrik Hedman är det våra tankar om omsorg som förklarar kulturkrig i kommunen. Inte de kriminella som våldför sig på andra mitt på öppen gata, eller de som efter en vårdnadstvist väljer att spränga en balkong. Krigföring sker genom oliktänkande och inte genom våldshandlingar, i alla fall om man frågar Henrik Hedman. Det går nästan att tolka det som att de som ämnar att bryta lagen har ett högre anseende i Henriks samhälle än vi som definierar oss som konservativa.

Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Nordöstra Skåne.

Simon Berneblad, ordförande
Paula Bon, vice ordförande
André Lådö, kassör och ledamot,

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se