torsjö live vers2

Digitalt fullmäktige utan ny teknik på plats

Digitalt fullmäktige utan ny teknik på plats

Kommunfullmäktiges budgetmöte i Hässleholm kulturhus den 30 november kunde genomföras digitalt tack vare att en anställd tillhandahöll privat teknisk utrustning. Därefter har 160 000 kronor avsatts till inköp av nödvändig utrustning. Denna är dock ännu inte på plats utan även måndagens kommunfullmäktige är delvis beroende av privat teknik.

Redan i september beslöt kommunfullmäktige att på grund av pandemin införa möjligheten till digitalt deltagande i sammanträdena. Gruppledarna kom vid ett möte i den parlamentariska gruppen den 18 november överens om att kommunen ska hålla digitala möten i nämnderna och kommunstyrelsen. Därefter beslöt kommunfullmäktiges presidium, efter påtryckningar från samtliga partiers gruppledare, att även budgetmötet i fullmäktige skulle hållas digitalt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
De flesta av fullmäktiges ledamöter deltog digitalt vid budgetmötet den 30 november och så ska det bli även vid måndagens sammanträde. Foto: Urban Önell

Dock saknades teknisk kapacitet för att anordna digitala möten med god kvalitet i röda salongen. För att på kort varsel kunna genomföra sammanträdet digitalt ställde en av kulturhusets tekniker upp med privat utrustning. Men efter en snabb utvärdering av mötet gav kommunfullmäkltiges ordförande Douglas Roth (M) och kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) biträdande kommundirektören Jan-Ole Engkvist i uppdrag att snarast införskaffa nödvändig utrustning. Den 9 december beslöt kommunstyrelens arbetsutskott att avsätta 160 000 kronor till detta.

Jan-Ole Engkvist konstaterar att det digitala fullmäktige som hölls i Hässleholm levde upp till lagens krav om att alla som är uppkopplade digitalt också ska kunna se alla som är närvarande fysiskt. Detta har varit problem på andra håll och en dom som slår fast att mötet blir olagligt om alla inte kan se varandra har avkunnats i förvaltningsrätten i Luleå.

– Men vi måste ha egen teknik så att vi kan genomföra mötena på ett rättssäkert sätt, säger Jan-Ole Engkvist.

Joakim Rudolf, en av teknikerna på kulturhuset, förklarar att digitala möten av det här slaget kräver en hel del av tekniken.

– Det är inte det här vi gör i vanliga fall. Vi fick förra fullmäktige att fungera efter många om och men. Det var väldigt svettigt och mycket låg ju inte i händerna på oss. Det hängde bland annat också på internetuppkopplingen hemma hos ledamöterna. Men vi kunde pusta ut efter cirka tio minuters sändning. Alla verkade höra och presidiet hade bra koll på distansdeltagarna och sa till när de behövde ändra på kamera eller bakgrund, säger han.

Det mesta av den nya tekniken har nu kommit, men inte installerats.

– Vi har haft lite oflyt. En sak hade gått sönder i kartongen och det är den viktigaste komponenten, säger Joakim Rudolf.

Komponenten, en del av bildmixern, returnerades på torsdagen.

Joakim Rudolf försäkrar dock att det ska fungera den här gången också.

– Det är inga problem att lösa det med det befintliga, en del av det nya och en del privat, säger han.

Däremot konstaterar han att det blir betydligt längre förberedelsetid när tekniken inte är gjord för att passa ihop riktigt.

– Det blir smidigare när vi kan bygga ihop allt det nya, förhoppningsvis till nästa möte, säger han.

Än så länge är det bara beslutat om detta digitala möte.

– Det lär nog bli något till. Men den nya tekniken säkerställer inte bara kommunfullmäktige. Framtida kunder som bokar in sig i kulturhuset får också en smidig lösning som är hanterbar av oss anställda. Vi har gjort en del digitala konferenser och webbsändningar, nu kan vi ta det till nästa nivå. I takt med att det blir vanligare stiger kraven, säger Joakim Rudolf.

Vid sammanträdet på måndagskvällen ska fullmäktige bland annat besluta om eventuell anställning av kommunala väktare, renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv och om Hässleholms kommun ska ha ett lokalt tiggeriförbud.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se