logga-ligg-tjock

67 procent av personalen vaccineras

67 procent av personalen vaccineras

Hittills har 67 procent av all omvårdnadspersonal inom kommunens äldreomsorg tackat ja till vaccin mot covid-19. Det är dock stor skillnad mellan olika äldreboenden, från 43 procent till 89 procent.

– Det är upp till var och en, säger tillförordnade omsorgschefen Eva Liljekvist-Borg.

I Hässleholm diskuteras inte att omplacera personal som inte vaccineras.

De flesta av de berörda anställda har nu fått erbjudande om vaccinering. På äldreboendena har alla som tackat ja redan vaccinerats. Siffrorna kan dock komma att ändras något eftersom processen inte är helt avslutad.

67 procent av omvårdnadspersonalen inom kommunens äldreomsorg vaccineras. Foto: Region Skåne

Rehabpersonalen är mest positiv till vaccinet. Där har 89 procent tackat ja. Bland sjuksköterskor och specialistundersköterskor är andelen 76 procent. Uppdelat på äldreboenden är intresset lägst på Solgården i Hästveda där 43 procent tackat ja. Högst vaccinvilja finns på Hemgården i Tyringe med 89 procent.

Vaccineringen är frivillig, betonar både Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, och Eva Liljekvist-Borg, tillförordnad omsorgschef.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Birgitta Ljungbeck svarade på måndagen på mejlfrågor från SVT om vaccinering av personal. Hon förklarar där att hon inte vet skälen till att en del valt att avstå.

– Vi har ej efterfrågat några synpunkter på varför personal väljer att tacka nej, då det är allas rätt att själv besluta om man vill ta eller inte ta vaccinet. Dock hör vi att det är mycket rädsla för att ta vaccinet och att många troligtvis kommer att ta det längre fram när fler har fått det och det finns mer evidens vad gäller biverkningar att tillgå, skriver hon.

Eva Liljekvist-Borg tycker ändå att det ser bra ut.

– Det är ganska många som tackat ja, säger hon.

Hon betonar att det är frivilligt att vaccinera sig även för vård- och omsorgspersonal.

– Alla har ett eget ansvar. Vaccinet skyddar en själv. Men jag kan inte mer om detta än vad de säger på nationell nivå, säger hon.

Dock ser hon ingen möjlighet att omplacera personal som väljer att tacka nej till vaccinet.

– Det har vi inte heller diskuterat överhuvudtaget. Det är bara att hoppas att det kommer en “drive” från Folkhälsomyndigheten, att den ger effekt och också att det blir tydligare vad som gäller, säger hon.

– I dagsläget är det inte klarlagt om vaccinet stoppar infektionen och därmed smittan. Vi har respekt för att många är osäkra. Det är en osäker tid vi lever i, säger hon.

Det enda testerna visat är att vaccinet kan skydda mot allvarlig sjukdom. Men inte heller det är säkert. Experterna är oense om hur stor risken är att vaccinet inte biter på nya mutationer som har uppstått, de sydafrikanska och brasilianska varianterna misstänks dessutom vara både mer smittsamma, luftburna, oftare återsmitta och leda till allvarligare sjukdom även hos yngre personer.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se