torsjö live vers2

En bättre kommun utan tiggeri

En bättre kommun utan tiggeri

INSÄNDARE. När krutröken lagt sig efter tiggeridebatten i Fullmäktige röstades Sverigedemokraternas motion ned med minsta möjliga marginal. Det ”konservativa” KD sållade sig till de rödgröna och liberalerna. Därmed grusades förhoppningarna om att införa ett lokalt tiggeriförbud denna gången.
Fenomenet med att tigga har återvänt till Sverige tillsammans med den fria rörligheten inom EU och är ytterst ett resultat av undermålig lagstiftning på nationell nivå. Rumänien och Bulgarien är två nationer som sticker ut som ursprungsländer och är samtidigt två stora nettomottagare av EU bistånd. Vi menar att det är förkastligt att betala ut dessa bidragspengar så länge fenomenet med att resa utomlands för att tigga är så utbrett. Man borde se över den fria rörligheten och kanske villkora den med någon form av visum. Ett nationellt tiggeriförbud är ytterst önskvärt då detta hade underlättat inresekontroller. Detta är dock något som Regeringen och EU parlamentet måste engagera sig i.

På kommunal nivå hade ett tiggeriförbud gjort det obekvämt att tigga. Kanske hade det medfört att sällskapet valt en annan kommun istället för Hässleholm. Om fler kommuner i sin tur uppmärksammar problemen blir Sverige ett obekvämt land att tigga i. Den största oegentligheten är inte den enskilde individen som sitter med sin mugg och ber om pengar utan snarare det som inte syns. Boplatserna har funnits lite varstans på både kommunal och privat mark. Dessa kantas alltid av nedskräpning och sina behov uträttar man på marken. Efter avhysning flyttar man kanske bara några hundra meter bort och bygger sig en ny plats. Att städa faller på markägarens lott eller på tekniska förvaltningen om marken är i kommunal ägo. Detta har kostat Hässleholms skattebetalare hundratusentals kronor och är dessutom en otrevlig erfarenhet för personalen som ska utföra den.
Trafficking, kriminalitet, och prostitution är andra bieffekter som uppmärksammats i spåren av resorna till Sverige. Dock vet vi inte i vilken omfattning detta ägt rum i vår kommun. Socialt är tiggeriet ett oönskat fenomen som väcker starka känslor hos de flesta. Ingen vill se en återgång till det ”lort-Sverige” som Lubbe Nordström rapporterade om i sitt kända socialreportage 1938. Sverigedemokraterna i Hässleholm beklagar utfallet av omröstningen i Fullmäktige. Vi är besvikna på Kristdemokraterna som avvek från sin riksorganisation och lierade sig med den andra sidan. Men vi kommer fortsätta verka för att ett tiggeriförbud ska bli verklighet i framtiden.Sven Lundh (SD),  Hanna Nilsson (SD),  Ulf Berggren (SD)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se