torsjö live vers2

Fortsatt skola delvis på distans för högstadiet

Högstadieeleverna i Hässleholms kommun får fortsatt fjärr- eller distansundervisning på deltid fram till den 14 mars. Det beslöt ett enigt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott på måndagen. – Vi fick informationen idag att smittspridningen fortsätter att sjunka i Skåne, utom just bland högstadieeleverna, förklarar skolchef Rolf Bengtsson. Efter jullovet hade högstadiet två veckor med full distansundervisning. […]

Klart med pengar till bantat naturreservat på Hovdala

Cirka 50 miljoner kronor avsätts till ett naturreservat på Hovdalaområdet. Det har Naturvårdsverket nu beslutat. Pengarna ska användas till att betala markägaren, det kommunala bolaget Hibab, för det intrång som naturreservatet orsakar. Men länsstyrelsen har tagit bort cirka 19 av de 380 hektar som förslaget till naturreservat omfattade för att höghastighetsjärnvägen ska kunna gå här. […]

Digitalt öppet hus inför gymnasievalet

Alla elever som ska välja gymnasieprogram i år i Hässleholms kommun är inbjudna till öppet hus via en webbchatt imorgon, tisdag. Pandemin har ställt in den vanliga formen av öppet hus i gymnasieskolan, men via videolänk kan blivande gymnasister träffa både lärare och elever på Hässleholms tekniska skola och Jacobsskolan, titta på lokalerna och ställa […]