Gruppen-3a-328x120

Fortsatt skola delvis på distans för högstadiet

Fortsatt skola delvis på distans för högstadiet

Högstadieeleverna i Hässleholms kommun får fortsatt fjärr- eller distansundervisning på deltid fram till den 14 mars. Det beslöt ett enigt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott på måndagen.

– Vi fick informationen idag att smittspridningen fortsätter att sjunka i Skåne, utom just bland högstadieeleverna, förklarar skolchef Rolf Bengtsson.

Efter jullovet hade högstadiet två veckor med full distansundervisning. Sedan den 24 januari har en tredjedel av eleverna i årskurs 7-9 varit i skolan, en årskurs per vecka. Övriga har följt sin undervisning hemifrån.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

– Vi var eniga om att fortsätta en period till. Därefter är förhoppningen att återgå till mer reguljär undervisning, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Han förklarar också att det finns en oro inför vad som händer under sportlovsveckan, vecka åtta.

– Efter loven brukar smittspridningen öka, säger Stefan Larsson.

Både han och Rolf Bengtsson säger att det går att dra två olika slutsatser av den fortsatt höga smittspridningen bland ungdomar.

– Den ena slutsatsen är att det är meningslöst att de stannar hemma, den andra att vi bör ha dem hemma längre tid eftersom smittan inte viker, säger Rolf Bengtsson.

Kommunen lutar sig i sitt beslut mot en ny förordning som regeringen meddelade den 8 januari. Enligt denna kan elever i högstadiet ha fjärr- eller distansundervisning på deltid i en för övrigt öppen skola. Utöver den finns inga särskilda rekommendationer och kommunen har den här gången inte heller frågat Region Skånes smittskyddsläkare om råd.

– Förordningen ger oss denna möjligheten för att minska trängseln i skolan. Inget hindrar oss heller från att återgå till skolan snabbare. Det är ett val av nivå som vi får göra, konstaterar Rolf Bengtsson.

Skolchef och förvaltningschef Rolf Bengtsson.

På måndagen kom också en ny rekommendation för gymnasieskolan. Enligt den bör gymnasieskolan ha fortsatt undervisning delvis på distans till och med vecka nio, alltså en vecka efter sportlovet.

– Där säger Smittskydd Skåne att det inte bör vara mer än en tredjedel av gymnasieeleverna på plats i skolan till och med vecka nio, förklarar Rolf Bengtsson.

Den frågan har Hässleholms kommun ännu inte tagit ställning till, men den lär komma upp på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts ordinarie sammanträde på torsdag.

Antalet nya fall av covid-19 i Skåne, räknat per dag i ett rullande sjudagarsmedel, var på söndagen 488, vilket innebär en fortsättning på den senaste tidens nedgång. Den 13 januari var siffran 1 429.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se