torsjö live vers2

Lite andlig och profan sommarvind

Lite andlig och profan sommarvind

INSÄNDARE. Vi människor har sedan mycket lång tid tillbaka förstått att ta vinden i vår tjänst. Vindkraft och sökandet efter platser där vinden blåser jämnt och starkt är fortsatt en högst aktuell fråga.
En andlig vind kan vi ana när den rufsar om den den älskades hår eller ömt smeker vår kind. I Predikaren talas också i andlig bemärkelse om vind. Strävan efter vishet sägs vara ett jagande efter efter vind. Här får vi också oss till del att det är bättre med en handfull ro än båda händerna fulla med möda och med jagande efter vind.
Strindberg talar i inledningen av Röda rummet om vind. Strindbergs vårvind i dansar genom Stockholm ilar fram över Riddarfjärden, kastar sig över Tyskans branta tak, törnar emot stadsgården, leker med vimplarne på skeppsbrobåtarne …
Själv seglade undertecknad för några år sedan med hjälp av en stadig sydlig vind min båt Äfventyret upp genom Kalmarsund. Strax söder om sundet med Yttre Stengrund på babords sida slörade Äfventyret förbi en imponerande vindkraftspark. Anläggningen producerade kraft med hjälp av samma stadiga sydliga vind. Vindkrafts-parken störde såvitt kan förstås ingen därute till havs. Den utgjorde tvärtom ett bra sjömärke för sjöfarande.
Lite längre norrut i Kalmarsund började Öland framträda allt tydligare. Där minns jag från min barndoms somrar Alvarets väderkvarnar. Vid den tiden kunde dessa ännu ses ”riggade” med vita segel och med hjälp av den nyttiga vinden utföra dagsverken.
I dag vårdas de väderkvarnar som ännu finns kvar och utgör en del av den öländska landskapsbilden.
Själv funderar jag och andra på att införskaffa ett vindkraftverk ett så kallat minikraftverk. Under vissa förutsättningar, exempelvis får enligt uppgift inte rotordiametern överstiga tre meter, behövs för dessa inte bygglov.
Dessa minikraftverk belastas tydligen ej heller av energiskatt. Att producera sin el med hjälp av vind och också sol i liten skala utan allt för stora ingrepp i miljön är en möjlighet som redan utnyttjas av fritidshusägare som saknar tillgång till fast nät. Låt oss ej heller glömma exempelvis båt- och husbilsägare.
Drömmen om att slippa profithungriga nätinnehavare och kraftleverantörer lever och kan således bli verklighet.
Till sist; över hela vårt land lyser understundom moder sol och det blåser, om vi får tro tillgängliga vindkartor, vindar gynnsamma för såväl profant som andligt bruk.
Håll till godo!


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se