logga-ligg-tjock

Stoppa planerna på höghastighetsjärnväg

Stoppa planerna på höghastighetsjärnväg

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna Hässleholm är starkt kritiska till den planerade höghastighetsjärnvägen som planeras byggas mellan Malmö -Stockholm. Vi i SD har hela tiden varit negativa till denna dragning både på riks och lokal nivå. I Hässleholm ställer vi oss dock positiva till att anlägga fyrspårsjärnväg mellan Hässleholm C och Malmö. Trafiken på stambanorna Hässleholm-Malmö är tät och fyra spår behövs hela vägen. MEN denna järnväg menar vi ska läggas parallellt med den redan befintliga järnvägen så att den gör så lite ingrepp i natur och omliggande område som möjligt. Vi kan även tänka oss att ställa oss bakom att uppgradera stora delar av de befintliga stambanorna till 250 km/h. De befintliga stambanorna har ett stort underhållsbehov som vi måste ta oss an innan vi överhuvudtaget lägger en tanke på att anlägga någon annan stambana i Skåne. 

Regeringen har inte gjort ett genomtänkt ställningstagande om höghastighetstågen och vi menar att man bör lägga sin fokus på att underhålla och optimera dagens järnväg som man med relativt små medel märkbart kan öka kapaciteten på. 

Tyvärr kan vi i SD Hässleholm inte påverka dragningen märkbart så länge så många partier står bakom satsningen på höghastighetsbanan på riksnivå.  

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet står samtliga bakom denna verklighetsfrånvända satsning och vi hoppas att de tar till sig all kritik som kommer från SD men även från riksrevisionen som har noterat många brister i planeringen av denna satsning. Sverigedemokraterna kommer fortsätta jobba för att stoppa den planerade dragningen av höghastighetsjärnväg som vår regering driver och vi hoppas att regeringen vaknar även om vi har låga förhoppningar att detta ska ske inom det närmsta.


Hanna Nilsson ,Kommunalråd Hässleholm

Ulf Berggren, Gruppledare SD Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se