torsjö live vers2

Stoppa planerna på höghastighetsjärnväg

Stoppa planerna på höghastighetsjärnväg

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna Hässleholm är starkt kritiska till den planerade höghastighetsjärnvägen somplaneras byggas mellan Malmö -Stockholm. Vi i SD har hela tiden varit negativa till dennadragning både på riks och lokal nivå. I Hässleholm ställer vi oss dock positiva till att anläggafyrspårsjärnväg mellan Hässleholm C och Malmö. Trafiken på stambanorna Hässleholm-Malmö ärtät och fyra spår behövs hela vägen. MEN denna järnväg menar vi ska läggas parallellt med denredan befintliga järnvägen så att den gör så lite ingrepp i natur och omliggande område sommöjligt. Vi kan även tänka oss att ställa oss bakom att uppgradera stora delar av de befintligastambanorna till 250 km/h. De befintliga stambanorna har ett stort underhållsbehov som vi måste taoss an innan vi överhuvudtaget lägger en tanke på att anlägga någon annan stambana i Skåne.

Regeringen har inte gjort ett genomtänkt ställningstagande om höghastighetstågen och vi menar attman bör lägga sin fokus på att underhålla och optimera dagens järnväg som man med relativt småmedel märkbart kan öka kapaciteten på.

Tyvärr kan vi i SD Hässleholm inte påverka dragningen märkbart så länge så många partier stårbakom satsningen på höghastighetsbanan på riksnivå.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet står samtliga bakomdenna verklighetsfrånvända satsning och vi hoppas att de tar till sig all kritik som kommer från SDmen även från riksrevisionen som har noterat många brister i planeringen av denna satsning.Sverigedemokraterna kommer fortsätta jobba för att stoppa den planerade dragningen av höghastighetsjärnväg som vår regering driver och vi hoppas att regeringen vaknar även om vi har låga förhoppningar att detta ska ske inom det närmsta.


Hanna Nilsson ,Kommunalråd Hässleholm

Ulf Berggren, Gruppledare SD Hässleholm

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se