torsjö live vers2

Äldre är mest underrepresenterade

Äldre är mest underrepresenterade

INSÄNDARE. I media har i dagarna Internationella Kvinnodagen uppmärksammats.

Agneta Blom är docent i statskunskap (vad det nu kan vara). Hon disputerade vid Lunds universitet, var f.d. ordförande i kommunfullmäktige i Örebro och aktiv inom Socialdemokraterna. Känns mönstret igen? Unga kvinnor med politiskt korrekta förtecken gör karriär inom politiken och följer upp med en sväng in universitetsvärlden med en eller annan akademisk ”titel” som följd. Hon uttalar sig i bl.a. Nsk 20210308 i en artikel rubricerad ” Män dominerar de skånska kommunerna”.

Blom säger i artikeln att ”Det vi vet är att om människor inte känner sig representerade, så urholkar det demokratin. Demokratin bygger på att vi kan känna igen oss.”

I artikeln tas fördelningen kvinnor/män i kommunfullmäktige i Hässleholm fram.

1982 var denna 15 kvinnor, 46 män. 2018 28 kvinnor, 33 män. Således tycks det gå framåt!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nej Blom, de verkligt stora demokratiska underskotten ser vi på annat håll.

I riksdagen var 2018 6 ledamöter 65 år eller äldre. Dessa borde sett till åldersfördelningen varit 90!

”Demokratin bygger på att vi kan känna igen oss”. Återigen Bloms floskler. Undertecknad tror med tanke på nuvarande regeringsbildning med ett marginellt miljöpartis fördärvliga inflytande att få gräsrötter känner igen sig i detta att ha en röst och att vara representerade.

Detta Blom på grund av bland annat vår så kallade ”representativa” demokratis kollaps med sina vikande medlemssiffror i våra politiska partier. Socialdemokraterna, Bloms eget parti, synes för övrigt i sitt omåttliga maktbegär ha kastat allt vad ideologi heter överbord.

Till sist för att åter knyta an till Internationella Kvinnodagen skulle undertecknad gräsrot vilja peka på det underbara spänningsfält som betingas av det faktum att det är skillnad på kvinnor och män. Ett spänningsfält innehållande subtiliteter bestående av en underbar blandning av ömhet, kärlek, innerlighet, ömsesidig förståelse och humor.

Låt oss män och kvinnor på nytt omfamna varandra och dansa bort under nattens stjärnehär.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se