torsjö live vers2

Snabbtåg viktigare än naturen?

Snabbtåg viktigare än naturen?

INSÄNDARE. Är det viktigare att färdas snabbt än att åkermark och skogsmark bevaras? Frågan aktualiseras när vi hör om planerna på höghastighetsjärnväg. Järnvägens betydelse får inte underskattas men en utbyggnad av befintliga järnvägsnätet är att föredra framför en höghastighetsbana Det borde vara möjligt att hitta lösningar som följer den nuvarande stambanans sträckningar och på så sätt minimera ingrepp i naturen. Vi lever här och nu men måste ta vårt ansvar för kommande generationers tillgång till åker- och skogsmark. Trafikverkets genomgångar har inneburit protester från många håll och devisen Tänk om – Gör rätt!  känns aktuell.

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se