Vill delvis backa om vikingabyn i domstolsyttrande

Kommunen hävdar att de små timmerhusen i vikingabyn vid Vätteryds gravfält utanför Sösdala är bygglovspliktiga och kräver därför sanktionsavgift. Mark- och miljödomstolen ska snart hålla muntlig förhandling i frågan. Foto: Urban Önell

Kommunen vill inte längre stå för sina tidigare uttalanden om att vikingabyn vid Vätteryds gravfält skulle påverka fornlämningen negativt. I ett förslag till yttrande till mark- och miljödomstolen, som i april ska hålla muntlig förhandling om byggsanktionsavgifter mot vikingabyn, påstås att detta inte hävdats. Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott tar ställning till yttrandet vid onsdagens sammanträde.

Vikingabyns skapare Oddvar och Maral Otetileu har överklagat kommunens beslut om sanktionsavgifter på grund av olovligt byggande och hävdar att de inte behöver bygglov eftersom de har en lantbruksfastighet med bostadshus. Enligt kommunen har de ingen bostad utan enbart kafébyggnad, trots att huset varit bostad sedan mitten på 1800-talet och enbart en del av huset fungerat som kafé. De små timmerstugor som tidigare stod för nära tomtgränsen har flyttats så att reglerna följs, vilket nu också syns på officiella karttjänster.

Kommunen hävdar att makarna ska betala 58 000 kronor i byggsanktionsavgift för de fyra timmerstugorna.

Parets advokat Clas Langeen har begärt muntlig förhandling i mark- och miljödomstolen för att kunna reda ut begreppen och fått det beviljat, vilket är mycket ovanligt.

Den 7 april blir det förhandling och nu ska kommunen yttra sig. Förslag till yttrande brukar vara undertecknade av en tjänsteman, men denna gång, liksom annars när det gäller vikingabyn, är handläggaren anonym. Ärendet lades till på dagordningen så sent som på tisdagen.

– Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har inte i det här läget hävdat att byggnaderna som uppförs på fastigheten påverkar intrycket av gravfältet, eller att de av någon anledning skulle vara olämpliga. Då ingen ansökan om bygglov inkommit, har nämnden inte bedömt åtgärdernas påverkan på gravfältet, skriver hen.

Men det stämmer inte. I tjänsteskrivelsen inför beslut i ärendet den 18 december 2019 står det: “Gravfältet och fornlämningsområdet har alltså påverkats negativt av byggåtgärderna och det är därför av stor vikt att arbetet upphör snarast”.

Nu hävdar handläggaren att det nämnden gjort är att i text och muntligen vid platsbesök informerat om att åtgärderna är bygglovspliktiga.

Oddvar Otetileu tycker att kommunens företrädare är fegisar.

— De kommer med påståenden och lögner och sedan kan de inte ens skriva under med namn, säger han.

– Kommunen är fegisar, säger Oddvar Otetileu, här på den palissad som håller på att byggas vid vikingabyn.

Men även nämndens ordförande Kenny Hansson (M) har uttalat sig om att byggnaderna påverkar gravfältet.

– Jag är rädd att de kanske förstört hela kulturmiljön, sa han vid presskonferensen efter sammanträdet i december 2019.

Vid samma tillfälle påstod han att det som pågick vid Vätteryd var “kriminell verksamhet”.

Yttrandet säger också att paret Otetileu inte överklagat ett senare beslut om sanktionsavgifter i augusti 2020.

– Vi har överklagat allt, säger Oddvar Otetileu.

Han berätttar dock att kommunen skickat faktura på sanktionsavgifterna.

– Vi har bestridit den, så detta får tingsrätten bedöma. Där kan man inte sitta och säga att så länge handlingarna inte presenteras för mig så läser jag dem inte, säger han.

Han syftar på Kenny Hanssons tidigare uttalande i Frilagt om Skatteverkets beslut att taxera fastigheten vid Vätteryd som lantbruk med bostadshus där bara en del används till verksamhet.

Berit Önell

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com