Gruppen-3a-328x120

Nedgång i smittspridningen i Hässleholm

Nedgång i smittspridningen i Hässleholm

Smittspridningen har gått ner i Hässleholms kommun, men är fortfarande högre än Skånesnittet.

Spridningen av covid-19 minskade under förra veckan i Hässleholms kommun. 129 nya fall konstaterades under vecka 9, jämfört med 183 vecka 8 och 224 vecka 7. Men i relation till invånarantalet ligger kommunen fortfarande över Skånesnittet med 248 nya fall per 100 000 invånare jämfört med Skånes 207. Det visar Region Skånes lägesbild.

Ingen vårdtagare på äldreboende i Hässleholms kommun har rapporterats smittad sedan den 9 februari. Däremot hade på onsdagen sex personer inom andra delar av omsorgsverksamheten pågående covidinfektion.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt onsdagens pressmeddelande från region Skåne ligger smittspridningen på en fortsatt hög nivå. Dock är den fortsatt mycket låg bland de allra äldsta. På äldreboendena är nu 95 procent vaccinerade.

– Antalet covidfall totalt har minskat något mellan vecka 8 och 9. Vi ligger sedan fyra veckor på en milt nedåtsluttande platå. Andelen positiva fall minskade från 12 till 10 procent inom självprovtagningen, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i pressmeddelandet.

Antalet patienter med covid-19 som är inlagda på de skånska sjukhusen har minskat jämfört med för två veckor sedan, från 180 till 160. Antalet intensivvårdade var på onsdagen 21 personer. Men Eva Melander varnar invånarna för att slappna av, antalet nya covidfall per dag är fortfarande cirka 400. På onsdagen var antalet nya fall per dag, räknat som rullande sjudagarsmedel 396.

Vaccineringen av de äldsta invånarna utanför äldreomsorgen, de över 85 år, har nu påbörjats. Hässleholm ligger inte längre högst i andel vaccinerade i Skåne, men 52 färdigvaccinerade per 1 000 invånare är fortfarande över Skånesnittet som är 39 per 1 000 invånare. Totalt i Skåne är 4 procent av befolkningen färdigvaccinerade och 7,7 procent har fått sin första dos.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se