torsjö live

Vill bygga på Åhusfältet

Vill bygga på Åhusfältet

Åhusfältet nordväst om T4-området i Hässleholms har pekats ut som jordbruksmark och värdefull natur, inte bostäder, i den fördjupade översiktsplanen. Därför ville tekniska förvaltningens tjänstemän säga nej till bostäder, trots att kommunfullmäktige avsatt pengar till en detaljplan för området. Men politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott vill ansöka om detaljplan för bostäder.

En översiktsplan är inte bindande, men ska användas som vägledning. I den tidigare översiktsplanen från 2007 föreslogs Åhusfältet för stadsbebyggelse, det vill säga bostäder, handel med mera. Förändringen ledde till politisk strid inför valet 2018.

Tekniska nämndens ordföranden Torsten Nilsson (M) yrkade i arbetsutskottet att förvaltningen ska ansöka om en detaljplan för Åhusfältet. Förste vice ordförande Ulf Berggren (SD) instämde medan andre vice ordförande Benny Petersson (S) avstod från att delta i beslutet. Tekniska nämnden får nu ärendet på sitt bord och blir det samma beslut där kommer en ansökan om detaljplan att lämnas vidare till stadsbyggnadskontoret.

Kommunfullmäktige har tilldelat tekniska förvaltningen 500 000 kronor för i år och en miljon kronor för nästa år till planarbetet.

Förslaget är att i första hand planera för villor på området eftersom det är ont om villatomter I Hässleholm. Men även andra bostadstyper kan bli aktuella på det cirka 17 hektar stora området som ägs av kommunen.

Åhusfältet används idag huvudsakligen som rekreationsområde.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se