torsjö live

Bidraget för skogen på Garnisonen kan stoppas

Bidraget för skogen på Garnisonen kan stoppas

Det statliga miljöinvesteringsstödet kan dras in sedan stora bokar och ekar på Garnisonen fällts i strid med detaljplanen.

Den olovliga trädfällningen på Garnisonen kan leda till att Hässleholms kommun blir utan hela eller en del av det beviljade statliga miljöinvesteringsstödet på 90 000 kronor. Det säger Carin Gagner på Skogsstyrelsen som fattade beslutet om bidraget utan att veta att stora träd skulle fällas i strid med detaljplanen.

En detaljplan är juridiskt bindande och det är alltså olagligt att bryta mot den.

Som Frilagt berättat fälldes stora bokar och ekar med stamdiameter i brösthöjd på 50 cm och mer, trots att dessa har särskilt skydd i detaljplanen. Marklov ska sökas om det är aktuellt att fälla sådana träd.

Enligt protokollet från Skogsstyrelsens besök i skogen finns bokar och ekar som är över 200 år gamla. Många är hålträd som gynnar rödlistade arter.

MIljöinvesteringsbidraget betalas bara ut om villkoren uppfylls.

Skogsstyrelsen kommer nu att granska ärendet på nytt när kommunens ansökan om utbetalning kommer in.

– Vi försöker allmänt kontrollera att alla lagkrav är uppfyllda. Men ibland finns det saker som vi inte känner till, säger Carin Gagner.

Hon fick inte veta något om detaljplanens krav inför beslutet i april förra året. Kommunens parkingenjör har förklarat att han missade att berätta om det både för Skogsstyrelsen och för entreprenören som utförde gallringen.

– Om något sådant kommer till vår kännedom kan vi göra avdrag med en del eller hela stödet, säger Carin Gagner.

Hon har dock svårt att svara för just Garnisonen eftersom hon inte känner till alla omständigheter.

– Jag är inte tillräckligt insatt i ärendet för att kunna uttala mig i detalj. Jag står som beslutande, men vi har ganska många ärenden över hela landet, säger hon.

I många fall gör Skogsstyrelsen en slutbesiktning på plats och kan då bedöma åtgärderna.

– Vi får inte ge stöd till åtgärder som skadar naturvärden, säger Carin Gagner.

Berit Önell

Läs mer:

2021-03-15 Olovlig trädfällning på Garnisonen – med statligt bidrag

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se