torsjö live vers2

Fortsatt minskad smittspridning Vaccin på paus

Fortsatt minskad smittspridning Vaccin på paus

Spridningen av covid-19 i Hässleholm, liksom i övriga Skåne, fortsätter att minska. Under förra veckan konstaterades 100 nya fall i Hässleholms kommun, vilket motsvarar 192 per 100 000 invånare.

Folkhälsomyndigheten beslöt på tisdagen att stoppa Astra Zenecas vaccin i väntan på utredning av biverkningar. Det innebär att Region Skåne tillfälligt pausar all vaccinering av vård- och omsorgspersonal samt personer med LSS-stöd. Äldre som ska vaccineras på vårdcentral påverkas inte eftersom de får ett annat vaccin.

Både svenska Läkemedelsverket och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA snabbutreder misstänkta biverkningar av Astra Zenecas vaccin. Det gäller rapporter om blodpropp i kombination med blödningar på grund av låga nivåer av blodplättar hos ett fåtal vaccinerade personer. Inga sådana fall har registrerats i Sverige. På torsdag ska utredarna komma med besked.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
All vaccination av vård- och omsorgspersonal har pausats i Region Skåne i väntan på utredningarna om eventuella biverkningar. Foto: Bengt Flemark, Region Skåne

Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne, tycker att det är bra att Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket pausar vaccinet i väntan på en utvärdering.

– Det är bra att myndigheterna är på tå och tar det säkra före det osäkra. Detta är normala säkerhetsrutiner när man har ett nytt läkemedel eller vaccin, att man är väldigt uppmärksam på biverkningar och att man pausar och utvärderar när det uppkommer misstankar om sådana, säger han i ett pressmeddelande.

Region Skåne konstaterar också att smittspridningen långsamt fortsätter nedåt. Smittskyddsläkare Eva Melander påminner dock om att det fortfarande pågår en samhällsspridning med i snitt 365 nya fall per dag i Skåne.

– Detta sammantaget med förekomsten av muterade virusvarianter gör att vi fortsatt måste vara försiktiga och följa gällande råd och riktlinjer till dess att en större del av befolkningen är vaccinerade, säger hon i pressmeddelandet.

Smittspridningen i Hässleholm låg vecka 10 fortfarande högre än snittet för Skåne som var 180 per 100 000 invånare.

Under vecka 10 rapporterades cirka 2 500 nya fall av covid-19 I Skåne. Det är, trots minskad provtagning, en minskning jämfört med vecka 9 då 2 800 nya fall registrerades. Minskningen syns i hela Skåne och i alla åldersgrupper, utom 20-29 år. Enbart enstaka nya fall bland äldre på särskilt boende har rapporterats. Antalet personer som behöver vård på sjukhus för covid-19 minskar också svagt och var på tisdagen 156, varav 22 i intensivvård.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se