torsjö live

Nytt försök med 25 miljoner från kommunen till dubbelspår

Nytt försök med 25 miljoner från kommunen till dubbelspår

Hässleholms kommuns tidigare löfte att medfinansiera en utbyggnad av dubbelspår på Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad föreslås nu skrivas in i en avsiktsförklaring. På onsdagen godkändes förslaget av kommunstyrelsens arbetsutskott. SD:s kommunalråd Hanna Nilsson reserverade sig, trots att hon sa ja till beslutet.

– Vi tycker att staten ska stå för kostnaden, säger hon.

Kommunerna har tidigare försökt få in utbyggnaden i den nationella transportinfrastrukturplanen, men inte lycklats.

25 miljoner kronor från kommunen kan skynda på utbyggnaden av dubbelspår på Skånebanan till Kristianstad, hoppas M och S.

Förhoppningen är nu att Trafikverket ska lyfta in utbyggnaden i sin planperiod för 2022-2033/37 för att få bukt med kapacitetsproblemen för både persontrafik och godstrafik. För att skynda på satsningen är både Region Skåne och kommunerna Hässleholm och Kristianstad beredda att bidra med 25 miljoner var. Avsiktsförklaringen ska vara en utfästelse från kommunen till Trafikverket om framtida medfinansiering.

Enligt förslaget till överenskommelse bedöms utbudet av regional pågatågstrafik kunna öka från tre tåg per timme och riktning till minst fyra när hela sträckan är utbyggd till dubbelspår.

Den totala kostnaden beräknas till två miljarder kronor. Region Skåne har aviserat ett bidrag på 500 miljoner kronor.

Avsiktsförklaringen är inte bindande och behöver senare formaliseras i ett medfinansieringsavtal.

Hanna Nilsson reserverade sig skriftligen, men betonade att SD i Hässleholm är positiva till satsningen eftersom sträckningen är ett av de mest belastade enkelspåren i landet och i stort behov av utbyggnad. Det var dock inte det ärendet gällde denna gång utan enbart en avsiktsförklaring om medfinansiering. Partiet motsätter sig, som det måste förstås, detta med motiveringen att kommunen ska skjuta till pengar eftersom järnvägen är statens ansvar.

– Hässleholms kommun behöver lägga skatteintäkterna på kärnverksamheten med inriktning mot barn, unga och äldre, skriver Hanna Nilsson i reservationen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) påpekar att kommunfullmäktige redan enhälligt beslutat att bidra med 25 miljoner kronor.

Förslaget till avsiktsförklaring går nu vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige.

Berit Önell

Artikeln är uppdaterad angående Hanna Nilssons inställning.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se