torsjö live vers2

Kraftigt minskad smittspridning i Hässleholm – Ökning i Skåne

Kraftigt minskad smittspridning i Hässleholm – Ökning i Skåne

Smittspridningen har minskat rejält i Hässleholm och är för första gången på länge mindre än snittet för Skåne.

Spridningen av covid-19 i Hässleholms kommun minskade kraftigt under förra veckan. Enligt Region Skånes lägesbild för kommunerna, som presenterades på tisdagen, konstaterades endast 55 nya fall, vilket motsvarar 105 nya fall per 100 000 invånare i kommunen under vecka 11. Snittet för Skåne ökade dock något, från 180 vecka 10 till 213 per 100 000 invånare.

På grund av bristen på vaccin förlänger Region Skåne nu intervallet mellan doserna.

Totalt har nu 3 889 personer bosatta i Hässleholms kommun bekräftats smittade av covid-19. Flest fall i Skåne har inte oväntat Malmö med 33 250 sedan den 2 mars 2020.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Smittspridningen i förhållande till invånarantal är dock inte störst i Malmö. Förra veckan konstaterades 159 fall per 100 000 invånare där. Högst siffra hade Klippan med 614 fall per 100 000 invånare.

I Skåne var på tisdagen antalet nya fall, räknat på rullande sjudagarsmedel, 419. För en vecka sedan var snittet 365 nya fall per dag.

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

– Vår bedömning är att ökningen till stor del beror på nya fall som är symtomfria nära kontakter till bekräftade fall och som nu ska testa sig enligt rekommendation. Ökningen sker i hela Skåne och är störst hos barn och ungdomar i åldern 0-19 år samt i föräldragenerationen 30-49 år, säger smittskyddsläkare Eva Melander i ett pressmeddelande.

Få äldre är nu sjuka. Antalet inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19 minskar fortfarande något och var på tisdagen 151, varav 19 på intensivvårdsavdelning. För en vecka sedan var totala antalet 156 och 22 fick intensivvård.

Flera andra regioner har en ökande samhällssmitta och belastning på sjukvården. Eva Melander uttrycker viss oro för utvecklingen i Skåne inför påskhelgen.

– Det går inte att utesluta att vi står inför en ökande samhällspridning även i Skåne. Ska vi slippa en sådan utveckling som vi ser på flera andra håll måste vi alla hjälpas åt och följa de lagar och rekommendationer som finns. Inte minst inför stundande ledigheter är det viktigt att vi gör allt för att smittspridningen inte ska ta fart, säger Eva Melander.

För att så många som möjligt ska kunna få en första vaccindos förlänger Region Skåne dosintervallet från fyra till sex veckor. Det gäller enbart dem över 65 år som ska få sin första dos på vårdcentral. Personer som redan fått sin första dos får sin andra efter fyra veckor, liksom dialyspatienter och personer som genomgått organtransplantation.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se