torsjö live vers2

Rashygien är inte ett socialdemokratiskt påfund

Rashygien är inte ett socialdemokratiskt påfund

INSÄNDARE. Återigen får vi höra företrädare från Sverigedemokraterna måla upp en bild av att Socialdemokratin i Sverige har myntat rashygien och varit inspiration till Tysklands fruktansvärda ideologi Nazismen.

Jag ska vara kortfattad idag för jag ska belysa Daniel Talmid (SD) med klar konkret fakta.

Orden rasbiologi och rashygien är tyska till sitt ursprung – ”rashygien” myntades av forskaren Alfred Ploetz runt 1895. ”Rasbiologin” växte fram genom att små grupper av vetenskapsmän och opinionsbildare knöt kontakter med andra likasinnade. Detta hände i Tyskland där prominenta forskare som Alfred Ploetz, Fritz Lenz och Hans F.K. Günther 1905 samlades kring föreningen ”Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene”. De gav också inspiration till Svenska sällskapet för rashygien (1909). Den tyska rasbiologiska rörelsen införlivades i den nazistiska statens utrotningsprogram. Dessa personer som föreläst vid olika rasbiologiska möten runtom i världen återfinns senare inom ramen för det så kallade T4-programmet som före och under andra världskriget mördade cirka 275 000-300 000 psykiskt sjuka och utvecklingsstörda. Och efter det andra världskriget får dessa personer, som Fritz Lenz och Hans Günther, ändå fortsätta sina vetenskapliga karriärer. Fakta.

Detta är en kortfattad men exakt beskrivning av hur ordet rashygien och dess fruktansvärda vetenskap växte fram under början av 1900-talet. Det går att läsa mer för den som är intresserad av att lära sig och inte bara ta Sverigedemokratiska politiker på orden.

Så att påstå att Svensk Socialdemokrati står bakom rashygien och inspirerat denna fruktansvärda politik och ideologi är fel och ett tydligt exempel på varför Sverigedemokraterna vill förhindra att vi medborgare utbildar oss och blir kunniga i världens historia. För då kan de ljuga oss rätt upp i ansiktet och komma undan med det.

Slutligen, Whataboutism är att skylla motparten för historiska oegentligheter eftersom de själva vill fortsätta med exakt samma oegentligheter. Och Sverigedemokraterna är specialister på detta. För som Hanna Nilsson (SD) beskrev det i Frilagt angående köpet av Brännmästaren; kan andra partier slösa med skattepengar så kan vi det också.

Är det verkligen en sådan politik som vi vill ha i Hässleholm och även i Sverige?

Ulf Nilsson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se