torsjö live vers2

Vem har råd att åka snabbt?

Vem har råd att åka snabbt?

INSÄNDARE. Det kommer att kosta ”skjortan” att resa med höghastighetstågen. Undertecknad gjorde ett överslag 2016-02-02 vad det skulle kosta att resa mellan Stockholm och Göteborg ur rent företagsekonomiska kalkyler. I dag görs ca 2-2,5 miljoner resor/år  mellan  städerna. Om vi kalkylerar med en kostnad för banorna till 250 miljarder, vilket förmodligen inte kommer att räcka och en avskrivning på 50 år. Möjligen kan avskrivningstiden diskuteras. Blir det en grundkostnad på 2000 kr för enkel resa. Till det kommer en drift- och underhållskostnad samt spåravgifter. En ytterligare kostnad är tågseten som kostar enligt tidigare uppgifter totalt 29 miljarder. Halva kostnaden tillfaller tågen mellan de båda städerna. De senare kostnaderna kan uppskattas till minst 2000 kr. Totalt således 4000 för en enkel resa. En tvåbarnsfamiljs kostnad för en returbiljett skulle således bli 32 000 minus eventuella rabatter. Vilken barnfamilj skulle ha råd med den kostnaden? Jag utgår från att familjen väljer ”långsamtåget” för sin resa som är betydligt billigare, om inte staten går in och kraftigt subventionerar varje resa med HSR-tåget. Då faller hela kalkylen om inte alla väljer de senare tågen och kostnaden ökar ytterligare. Slutsats: således ett helt omöjligt projekt att få ihop, inte bara ekonomiskt utan även miljömässigt. Det skulle krävas minst tre gånger så många passagerare för att överhuvudtaget knysta om att eventuellt ta upp frågan med höghastighetståg till diskussion.


Lars Nord, Fritänkare och outsider

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se