Gruppen-3a-328x120

Politiska, administrativa och juridiska tillkortakommanden

Politiska, administrativa och juridiska tillkortakommanden

INSÄNDARE. Folkhälsominister Annika Strandhäll(S) tyckte sig kunna lösa försäkringskassans tillkortakommanden genom att sparka generaldirektören Anne-Marie Begler. Detta istället för att göra något konkret åt Försäkringskassans strukturella misshandel av sjuka och svaga. Detta talar sitt tydliga språk.

Dock båda dessa, får man hoppas ”friska” och välmående damer, bär naturligtvis ansvar för försäkringskassans tidigare och pågående, jag upprepar, strukturella misshandel av sjuka och svaga. Att dom välsminkade och uppklädda, med storstadspressen hängande i hasorna, kallades till socialutskottet lär på intet sätt ha förbättrat situationen för dom som drabbats av ohälsa och vars situation förvärrats av försäkringskassan.

Huruvida Begler och Strandhäll har varit eller nu är medvetna om att försäkringskassan har en egen ”processuell avdelning” är tveksamt. Sjuka och svaga som haft ork att driva sina ”ärenden” till våra förvaltningsdomstolar möts där av försäkringskassans jurister. Dessa och också många gånger av rätternas juristdomare oförmögna att ta till sig människors förtvivlan. Detta är, också sett ur moralisk och etisk synpunkt, förkastligt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Att tro att våra domstolar är oväldiga och inte också dom vikt undan för det ”politiska trycket” är naivt! Det finns anledning till denna reflektion inte minst med tanke på den enskilde ”försäkringstagarens” små möjligheter att få rätt i domstol. Detta har också undertecknad i försök att bistå drabbade sorgesamt fått erfara.

Låt oss också fastslå att alla vi skattebetalare via arbetsgivaravgiften och i denna ingående försäkringsavgift finansierar försäkringskassan. Vi uppbär således inte några slags bidrag vid exempelvis sjukdomsfrånvaro. Att sjuka och svaga försäkringstagare bortprioriteras på grund av kostsamma politiska tokprojekt är en skam för den välfärdsstat politiker från vänster till höger gärna orerar om.

Hela politikeretablissemanget bär naturligtvis ett ansvar för att inget händer. Det är som det plägar vara mycket prat och lite verkstad.

SVT och Uppdrag Granskning har nu, om än sent omsider, valt att göra ett försök att belysa det pågående försäkringskasse-eländet.

Nämnas ska att läkaren är den som är ansvarig för sin patient och ska avgöra om patientens tillstånd är sådant att denne utan risk för sin hälsa kan arbeta.

Att administrativ personal på försäkringskassan belönats för att hålla sjuktalen nere och kör över ansvariga läkares bedömningar synes vidrigt.I förlängningen är det uppenbart att detta förhållande kan skada patienten och bör därför i hög grad vara av intresse för åklagare!

Till sist misstänker försäkringskassan att ett sjukintyg är felaktigt eller att läkare alltför lättvindigt sjukskriver patienter är det såvitt kan förstås läkaren som ska utredas inte patienten.

Till Sveriges Läkarförbund vill jag säga stöd er medlemmar i denna fråga! Stäm om nödvändigt försäkringskassan inför brottmålsdomstol! Det har och kan fortsättningsvis visa sig att försäkringskassans sätt att bortse från sjukskrivande läkares bedömningar allvarligt äventyrat eller äventyrar patienters möjligheter att återfå sin hälsa.

Har ni fått ett av läkare utskrivet sjukintyg som ”underkänts” av försäkringskassan?

Låt oss, om så är möjligt, ta del av er historia här eller annorstädes!

Det är måhända det som behövs för att politikerskaran till sist ska vakna.

Till nämnda politikerskara och andra följer för begrundan till sist några ord av Aristoteles: – Det finns bara lycka där det finns dygd och seriös ansträngning, för livet är inte en lek.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se