Gruppen-3a-328x120

Skärp kampen mot hedersförtryck

Skärp kampen mot hedersförtryck

INSÄNDARE. Coronapandemin har fått flera negativa följder och det kan antas att isoleringen medför att våld mot kvinnor och barn ökar samt att hedersförtryck tar sig olika uttryck.

Nästan 9 000 kvinnor anmälde under 2020 våld i en nära relation och när   6 000 niondeklassare fick svara om de upplevt hedersförtryck så svarade var sjätte ja.

Det finns förstås olika grader av våld och hedersförtryck men vi kan inte bortse från att dessa siffror är alarmerande och bör tas på största allvar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det kan även antas att verkligheten är värre än vad siffrorna visar.

Fysiska och psykiska trakasserier kan ha sin bakgrund i en kultur som är nedärvd eller bero på misstolkningar av religion. Man kan spåra en rädsla i vad andra skall tycka och kontrollbehovet ökar.

Det är då viktigt att samhället markerar vad som gäller och de som drabbas  får hjälp. Orosanmälningar om barn och ungdomar som mår dåligt måste tas på största allvar och kvinnojourer få mera stöttning. Hanteringen av  rättsliga processer som handlar om vårdnad, umgänge med barn kan behöva ses över. Straffpåföljden för de som utövar våld eller hedersförtryck bör skärpas.

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se