torsjö live vers2

SD vill rädda förskola i Vankiva

SD vill rädda förskola i Vankiva

Midgårds kulturförskola i Vankiva står på listan över små förskolor som ska avvecklas för att kommunen bygger två stora förskolor i Hässleholm. SD:s kommunalråd Hanna Nilsson är kritisk till att nybyggnationer i stan drabbar en förskola på landsbygden och kräver nu i en motion att Vankiva får ha sin enda kommunala förskola kvar.

Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt Hanna Nilsson fick kommunstyrelsen information om tjänstemännens förslag på vilka förskolor som skulle läggas ner, men då fanns inte Midgård med på listan. Det fanns inte heller några tider angivna för när de olika förskolorna ska stängas. Hanna Nilsson hade då inga invändningar eftersom hon tycker att det är bra att det byggs nya förskolor.

– Jag fick reda på idag att de hade lyft in Midgård, säger hon på fredagen.

Partikollegan Jens Lindholm, förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, sa ingenting när tjänstemännen vid presskonferensen på torsdagseftermiddagen informerade om förändringarna i förskolan.

– Han visste inte det här, säger Hanna Nilsson.

Hon tycker inte att det finns anledning att stänga en förskola på landsbygden för att det byggs nytt inne i staden.

– Det är bara tre kilometer till stan från Vankiva. Men det har inte med det att göra. Det finns en anledning till att familjer flyttar ut på landet, säger hon.

I sin motion skriver hon också: “Familjer som bosätter sig på landsbygden och i våra byar gör det bland annat för att man vill ha småskaligheten i både skolor och förskolor”.

Hon anser att förskolor och skolor är grundpelare för en levande landsbygd. Svenska kyrkan har också en förskola utanför Vankiva by, men enligt Hanna Nilsson är denna ofta full och har inte möjlighet att ta emot fler barn. Hon anser inte heller att kommunen ska sätta hela sitt hopp till att de privata alternativen ska lösa kommunens barnomsorgsbehov.

Att Gäddans förskola enligt beslutet ska stängas redan i år, trots att de nya förskolorna inte står klara förrän 2022 hade Hanna Nilsson inte noterat innan hon läste Frilagts artikel på fredagen.

– Det är tråkigt när det blir så här. Det är viktigt att barnen får känna trygghet, säger hon.

Hon ska nu kolla upp även detta.

– Det måste kunna lösas på ett rimligt sätt, säger hon.

Hon efterfrågar ett mer långsiktigt tänkande i dessa frågor. Här kan det handla om ekonomi eftersom en stängning av någon förskola redan i år minskar lokalytorna och därmed kostnaderna i årets budget.

– Vi ska ju spara en viss kostnad på lokaler i år. Det är bra att ha mål, men det får inte vara orimligt och inte så att barn kommer i kläm, säger hon.

Hon betonar att SD vill bevara alla byskolor. Hon befarar att underlaget för skolorna kan minska om förskolor i byarna stängs.

– Om Vankiva förskola läggs ner kanske barnen inte vill gå på Mala skola sedan, säger hon.

För att värna byskolorna ville Jens Lindholm också helt stryka en ny grundskola i Hässleholms tätort när denna stod med i barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsprioritering.

– Vi kan jämna ut flödet med hjälp av skolskjutsar till de små skolorna. Vi tror att det då finns föräldrar som vill välja att ha barnen på landsbygdsskolor, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-03-26 Förskola stängs innan nybygge är klart

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se