torsjö live vers2

För dyrt att bygga bostäder vid Pollenvägen

För dyrt att bygga bostäder vid Pollenvägen

Idag finns bara hus längs norra sidan av Pollenvägen. På södra sidan börjar ett sammanhängande naturområde som når ända upp på Göingeåsen. Foto: Lotta Persson

Det blir för kostsamt att bygga fyra nya bostäder vid Pollenvägen i sydöstra Hässleholm eftersom det kan leda till en ombyggnad av Kristianstadsvägen. Detta var dessutom inte utrett i förslaget till detaljplan. Majoriteten av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och beslöt därför att lägga ner detaljplanen som varit på gång sedan 2016.

Detaljplaneförslaget ledde till kraftiga protester från grannarna. De var oroliga för den trafikerade vägen, en telemast med mera, men ville framförallt bevara naturen för att inte ännu en bit av ett tidigare stort naturområde som sträcker sig ända upp på Göingeåsen skulle exploateras.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Politikerna var inte överens. M, SD och FV röstade för att lägga ner detaljplanen för Pollenvägen. S och C däremot ville gå på tjänstemännens linje och godkänna detaljplanen. Voteringen slutade 7-4.

För ordförande Kenny Hansson (M) var trafiksituationen den allvarligaste invändningen.

– Det är även en stor seger för hela Hässleholms kommun att inte mer skattemedel läggs på att skapa 4 nya tomter i ett blött område. Rent ekonomiskt hade denna kalkyl inte gått ihop, kommenterar han i ett pressmeddelande.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se