torsjö live vers2

Avverkat för reningsverkets staket – Moment 22 för närboende

Avverkat för reningsverkets staket – Moment 22 för närboende

Det höga stängslet har nu delvis kommit på plats vid reningsverket.

Många av träden som skulle bevaras längs Hovdalavägen i Hässleholm är nu avverkade för att ge plats till reningsverkets höga staket med taggtråd överst och tillhörande fyra meter bred plan yta.

För Linus Jepsson som bor närmast har situationen utvecklats till ett moment 22 där han har svårt att bo kvar efter att den skyddande växtligheten mellan huset och reningsverket till stor del försvunnit. Men trots att politikerna i förslaget till detaljplan vill ha möjlighet att tvångsinlösa hans hem säger de i nuläget nej till att köpa det.

Som Frilagt tidigare berättat ska staketet hägna in reningsverket och en del av den omgivande naturen. Trots att det strider mot allemansrätten att hindra människor från att röra sig i naturen prioriterade länsstyrelsen inte en anmälan om detta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt både den fördjupade översiktsplanen och förslaget till detaljplan skulle växtligheten kring reningsverket bevaras för att skydda mot lukt och smittspridning. Vid Hovdalavägen var det enligt planförslaget även av estetiska skäl. Men en hel del träd och buskar har nu försvunnit på grund av staketprojektet. Särskilt mycket har tagits bort mitt emot Linus Jepssons bostad, trots att det inte stämmer med ritningen.

Många träd har tagits ner och fler är markerade där staketet och vägen dras fram längs Hovdalavägen.

Sven Carlsson, vd på det kommunala bolaget Hässleholm Miljö där Hässleholms vattens reningsverk ingår, förklarar via mejl: “En mindre justering har gjorts för att skapa bättre sikt i samband med utfart på Hovdalavägen”.

Kommunen äger fem fastigheter i det område som reningsverket nu gör anspråk på, bland annat längs Hovdalavägen.

Frilagt frågar Sven Carlsson om kommunen godkänt både staketet och den fyra meter breda ytan, varav tre meter ska fungera som väg. Han svarar via mejl: “Vi håller oss till villkoren i markanvisningsavtalet med markägaren, Hässleholms kommun”.

I markanvisningsavtalet, som godkändes av tekniska nämnden den 28 maj, står dock enbart om rätt att sätta upp ett skalskydd, inte om dess placering och inte heller om någon väg. Det säger dessutom att staketet kan behöva flyttas eftersom den slutgiltiga avgränsningen av området fastställs först när detaljplanen vinner laga kraft.

Sven Carlsson kommenterar: “I enlighet med markanvisningsavtalet har vi rätt att ta marken i anspråk för vår verksamhet”.

Så står det inte heller i avtalet. Däremot ger det bolaget företrädesrätt att ensam förhandla med kommunen om köpeavtal, alternativt överenskommelse om fastighetsreglering, för området.

Staketet omfattar ett stort område, bland annat en ekbacke bakom reningsverkets verksamhet.

Sven Carlsson hävdar att skalskyddet är nödvändigt på grund av NIS-förordningens skärpta krav. Men denna handlar främst om informationssäkerhet för samhällsviktig verksamhet. Där ingår inte reningsverk, däremot vattentäkter som också är Hässleholms vattens ansvarsområde. Något motsvarande skalskydd kring vattentäkterna på Galgbacken finns dock inte. Sven Carlsson svarar: “Det är i viss mån känslig information som vi pratar om men på reningsverket finns såväl styr- och övervakningssystem som omfattas av NIS-förordningen”.

Han förklarar att projektet uppfyller kravet på skalskydd med rimlig påverkan på omgivningen och skriver: “Staketet är tänkt att öka säkerheten för den verksamhet som vi bedriver och för att säkerställa en god funktion i vår verksamhet. Åtgärden minskar såklart också risken för olyckor för den händelse att utomstående tar sig in på vårt verksamhetsområde”.

Kommunens företrädare verkar inte ha något emot att Hässleholm Miljö går utanför markanvisningsavtalet.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) var dock kritisk när Frilagt nådde henne i början på veckan.

– Någon borde lyfta på luren och fråga varför de hugger ner vår skog. Jag antar att de får titta på det och göra om och göra rätt, sa hon, men hänvisade till partikamraten Ulf Berggren (SD), vice ordförande i tekniska nämnden som är den kommunala markägaren.

Ulf Berggren sa först att han var lite frågande till arbetena.

– De har ju inte köpt marken än, sa han, men ville kolla upp saken.

Ulf Berggren (SD), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

På fredagen har han talat med två tjänstemän på tekniska förvaltningen.

– De anser att Hässleholms vatten följer avtalet.

– Jag var nere och tittade själv. Staket kan kan inte sättas på befintligt underlag. Jag ser inget fel. Sedan kanske markanvisningsavtalet är lite luddigt skrivet, säger han.

Han tycker dock att det såg det ut som att det var väl mycket avverkat om det bara hade gällt staketet.

– Men det får man väl ta när de ska skydda verksamheten, säger han.

Vem vill ta sig in där?

– Det kan man undra, och vill någon in går de igenom staketet ändå. Det kanske mest är för att barn inte ska gå in, säger han.

Han konstaterar också att risken är stor att fler träd blåser ner när kantträden är borta.

…och sneddar sedan in i skogen mittemot Jepssons hus.
Staketområdet dras först intill Hovdalavägen…

Fler träd längs Hovdalavägen är markerade, troligen för att fällas, och avverkningar pågår även i andra delar av naturområdet kring reningsverket.

– Är det inte bättre att de tar bort alla naturvärdena på en gång? Till slut måste de kanske expropriera min fastighet för att det är enda stället där det finns någon värdefull natur kvar, säger Linus Jepsson.

Han är också bekymrad över hur det allt öppnare området mellan bostaden och reningsverket ska påverka eventuell lukt från reningsverket.

– Det kan bli väldiga problem när de öppnar upp mot mig och planterar igen till andra. Luftväxlingen blir dålig. Som tur är så blåser det nästan aldrig hitåt. Men uppenbarligen vill de göra det så besvärligt som möjligt för mig att bo kvar så att de kan tvinga mig att sälja huset “för en sång”, säger han.

I höstas gallrade kommunen den täta skogen på hans sida Hovdalavägen, trots att det stoppats en gång i väntan på detaljplanen. Redan 2013 sågades en trädridå intill reningsverket ner. Hässleholms vattens ledning sa då i Norra Skåne att det var ett misstag och att den skulle återplanteras.

– De har vägrat göra det och istället fortsatt att hugga. Men vad är ett löfte värt? Anledningen måste vara att de vill skapa en luktkorridor till mig, säger Linus Jepsson.

Han förklarar att han egentligen inte vill sälja sitt hus.

– Men jag är så fruktansvärt trött på det här, säger han.

Linus Jepsson vill egentligen inte sälja sitt hus, men är trött på kommunens agerande.
Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Han fick nyligen beskedet att kommunalråden tackar nej till att köpa huset, trots att han enligt tidigare rättsfall har rätt till inlösen redan genom att bostaden är markerad som natur i översiktsplanen.

– Vi sa nej för vi har inte intresse av att köpa till det priset, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) till Frilagt.

Hanna Nilsson (SD) ville säga ja och pekar ut Lena Wallentheim (S) som den som sa nej. Lena Wallentheim bekräftar att hon sa nej efter att ha rådgjort med partiets företrädare i tekniska nämndens presidium, Benny Petersson.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

– Han tyckte att priset var väldigt högt. Lars Johnsson ville inte genomföra ett köp om inte alla var med på det. Men vi är inte generellt emot att köpa in bostäderna. Om det hade gjorts en värdering hade vi inget att säga om det, säger hon.

Men ingen ny värdering har gjorts. Linus Jepsson har tidigare anmält en mäklarfirma som kommunen anlitat till Fastighetsmäklarinspektionen för att ha undervärderat hans hus. Bland annat påstods att det inte fanns något avlopp och de jämförelseobjekt som användes var inte relevanta. Ärendet är inte avgjort.

– De måste väl ge mig underpris för att kunna ge någon annan överpris, säger Linus Jepsson.

Berit Önell

Läs mer:

2021-03-11 Mörkar bygge av stängsel och väg kring reningsverket

2021-03-25 Återremiss för reningsverkets detaljplan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se