Gruppen-3a-328x120

Avverkat för reningsverkets staket – Moment 22 för närboende

Många av träden som skulle bevaras längs Hovdalavägen i Hässleholm är nu avverkade för att ge plats till reningsverkets höga staket med taggtråd överst och tillhörande fyra meter bred plan yta. För Linus Jepsson som bor närmast har situationen utvecklats till ett moment 22 där han har svårt att bo kvar efter att den skyddande […]

Ett högt pris att betala för kommande generationer

INSÄNDARE. Priset för en biljett med höghastighetstågen (HHT) kommer att bli mycket högt. Men det är staten som betalar det mesta. Det har varit en förutsättning när HHTåget presenterades. Staten skall betala för investeringen att bygga banan. Den senaste beräkningen är att banan kostar 205 miljarder, men då får vi inte en fungerande trafikstruktur.  Kostnaden […]

Vill ni bara se på när tåget rusar förbi Hässleholm?

INSÄNDARE. Tågfrågan är en av de viktigaste frågorna för Hässleholms framtid. År 2017 ställde sig alla partier i kommunfullmäktige, utom SD, positiva till en ny stambana för höghastighetståg med en central station i Hässleholm. Frågan aktualiseras nu, när dragningen av dubbelspår mellan Lund och Hässleholm diskuteras. Plötsligt vänder politikerna kappan efter vinden och väljer bort […]

Folk flyr inte undan religionen – de flyr en diktator

INSÄNDARE. Daniel Talmid, SD Hässleholm, går den 23 mars i Frilagt i försvar för partiets partisekreterare Richard Jomshofs uttalande angående islam som en ”avskyvärd” religion. Talmid går ett steg längre än bara till försvar, han delar Jomshofs åsikter. Som huvudargument framför Talmid att påståendet om islam är ett personligt ”tyckande”. Nej herr Talmid, Jomshof ställde […]