Gruppen-3a-328x120

Vill ni bara se på när tåget rusar förbi Hässleholm?

Vill ni bara se på när tåget rusar förbi Hässleholm?

INSÄNDARE. Tågfrågan är en av de viktigaste frågorna för Hässleholms framtid. År 2017 ställde sig alla partier i kommunfullmäktige, utom SD, positiva till en ny stambana för höghastighetståg med en central station i Hässleholm. Frågan aktualiseras nu, när dragningen av dubbelspår mellan Lund och Hässleholm diskuteras. Plötsligt vänder politikerna kappan efter vinden och väljer bort höghastighetståget som skulle knyta ihop Hässleholm med de stora städerna i Europa. Risken är att tåget istället susar förbi genom vår kommun.

Sedan 80-talet har det funnits höghastighetståg i Europa. De senaste åren har insikter om klimatkrisen ökat och världen är överens om att uppvärmningen måste bromsas vid 1,5 grader. Inom transportområdet satsar Europa på att bygga infrastruktur för att knyta an stora städer med snabba tåg som kan ersätta majoriteten av flygresor. Politiken i Hässleholm struntar i klimatkrisen och i kommunens chans att få en station som knyter oss snabbt till Köpenhamn, Hamburg och vidare till Bryssel, Paris och Berlin. De struntar i våra barns rättigheter att, precis som vi, kunna resa, ta ett jobb någon annanstans, träffa släkt och vänner och uppleva andra platser.

Bygget av en ny dubbelspårig stambana mellan Lund och Hässleholm är ett faktum och dragningen diskuteras just nu. Partierna som plötsligt säger emot höghastighetståget, tappar fokus från diskussionen om dragningen. De borde kämpa för en dragning som skyddar kommunens natur- och kulturmiljöer så mycket som möjligt, till exempel med byggteknik på broar. Deborde kämpa för en central placering av stationen, som förstärker kommunens utveckling.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nordöstra Skåne utvecklas inte i samma takt som Malmö och Helsingborg. Idag gynnas Hässleholm av att vara knutpunkten för tågsystemet i södra Sverige, med direkta tåg till Stockholm och Köpenhamn, Helsingborg, Kristianstad och Kalmar. Tack vare detta utvecklas Hässleholm något bättre än grannkommunerna. Många kan pendla hit för att jobba och företag kan rekrytera rätt personal. Andra bosätter sig i Hässleholm och pendlar med tåg till jobb och studier. Vill inte restalliansen och C bevara och utveckla denna fantastiska möjlighet?

Låt er inte luras. När det kommer till natur- och miljöskydd finns det få partier som på allvar är beredda att skydda den biologiska mångfalden så som MP vill. I frågor om naturreservat, strandskydd och skogsbruk står vi fast medan andra partier vacklar för trycket. Så sent som på senaste kommunfullmäktige ville restalliansen fullständigt vattna ur naturvårdsstrategin. Jag blir misstänksam när vissa partier pratar om miljöskydd som ett argument för att stoppa utvecklingen. Är det verkligen naturen de bryr sig om?

MP i Hässleholm vill fortsätta erbjuda hässleholmarna, idag och i framtiden, möjligheten att jobba, studera, resa och uppleva. Vi vill rädda klimatet som är det enda riktiga sättet att skydda naturen. En alldeles för snabb klimatuppvärmning leder till kollaps av våra naturområden. Vi vill ha en dragning som innebär minsta möjliga intrång i naturen. Detta kämpar vi för, nationellt och lokalt.

Sedan 1992 har tågresandet fördubblats men inga nya kilometer järnväg har byggts. Kapacitetsbristen påverkar punktligheten och försvårar underhållet. Transporter av gods med tåg kan inte utökas. År 2025 blir vi 12 miljoner i Sverige. Även om vi minskar resandet per person, kommer det totala resandet att öka. Motorvägar och flygplatser påverkar klimatet mycket mer och innebär omfattande intrång i mark och miljöer. Fler måste ändra sitt transportsätt. Vad krävs det för det? Priset är viktigt men restiden är A&O. Höghastighetståget behövs!

Miljöpartiet vill bygga upp Sverige med tåg som går snabbt och i tid. Vi vill ha modern och miljövänlig teknik för framtidens invånare. Vi vill ha dubbelspår för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund och vidare i Europa. Vi vill att Hässleholm ska vara en av tre städer som har ett tågstopp mellan Jönköping och Malmö. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna jobba i Jönköping, bo i Hässleholm och semestra i Berlin, allt på ett klimatvänligt sätt. Vi vill framåt snabbt. Ska restalliansen och C åka med på tåget mot framtiden eller ska de stå kvar på perrongen när tåget susar förbi Hässleholm?

Dolores Öhman

gruppledare kommunfullmäktige Hässleholm (MP)

Emma Berginger

riksdagsledamot, trafik- och infrastrukturpolitisk talesperson (MP)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se