torsjö live vers2

Folk flyr inte undan religionen – de flyr en diktator

Folk flyr inte undan religionen – de flyr en diktator

INSÄNDARE. Daniel Talmid, SD Hässleholm, går den 23 mars i Frilagt i försvar för partiets partisekreterare Richard Jomshofs uttalande angående islam som en ”avskyvärd” religion. Talmid går ett steg längre än bara till försvar, han delar Jomshofs åsikter. Som huvudargument framför Talmid att påståendet om islam är ett personligt ”tyckande”. Nej herr Talmid, Jomshof ställde upp i TV som partisekreterare för Sverigedemokraterna, då företräder han SD, vilket han också efteråt bekräftat. Av samma anledning så kan Daniel Talmid inte hävda personliga åsikter, när han undertecknar sitt inlägg med ”Daniel Talmid, SD Hässleholm” så företräder han officiellt SD i Hässleholm!

Talmids inlaga uppvisar en rad fel och brister. Ett av dessa fel är påståendet om att svensk socialdemokrati skulle vara upphov till rasbiologiska teorier, som ledde till Förintelsen. Ulf Nilsson har i ett svar på ett föredömligt sätt redogjort för sakförhållanden och exponerat lögnen som Talmid presenterar.

Talmid påpekar korrekt att huvuddelen av världens flyktingar, idag, kommer från Syrien, Afghanistan och Venezuela. Hans försök till förklaring är dock häpnadsväckande, både i slutledning och enkelhet. Beträffande Syrien och Afghanistan är anledningen att det är muslimska länder och när det gäller Venezuela är det beroende på en socialistisk regering. Båda förklaringarna passar väl in i Talmids världsuppfattning, men är totalt fel. Folk flyr inte från Syrien på grund av religionen. De flyr från ett inbördeskrig, som pågått i många år. De flyr från en hänsynslös diktator, Basar al-Assad, som använder kemiska stridsmedel mot civilbefolkningen. Kriget är politiskt och gäller i grunden makt och kontroll, inte relaterat till religion. Ryssland och USA är båda med och bidrar till konflikten, inte av moraliska skäl, utan för egna politiskt strategiska syften.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I Venezuela pågår också en politisk kamp om makt och kontroll, som har resulterat i vissa våldsamma aktioner av de båda sidorna. Den främsta anledningen till flyktingströmmar från Venezuela är dock på grund av sociala skäl, brist på mat, läkemedel och andra förnödenheter. Mycket av denna brist beror på ekonomiska sanktioner från andra länder, framför allt USA.

Talmid gör det löjeväckande påståendet att det är bara muslimska och socialistiska länder som producerar flyktingar, inga länder med högerregimer. Frågan är om hans påstående är ett resultat av total ignorans eller en medveten lögn? Kanske Tyskland 1933-1945 friskar upp Talmids minne, eller Argentina 1976-1983 och Chile 1973-1990. Balkankonflikten på 90-talet var i stort en konflikt baserad på nationalism och etnisk bakgrund. Tidigare diktator Tito hade vid folkräkning infört ”Muslim” som etnisk tillhörighet, istället för religiös tillhörighet. Flertal länder i Central- och Syd Amerika har nationalistiska och konservativa regeringar. Honduras leds sedan 2010 av det konservativa partiet Nationalistpartiet. Hondurans är också en betydande grupp av alla som dagligen söker sig till USAs södra gräns som flyktingar.

Ett problem som inte redovisas i UNHCR (United Nation High Commissioner for Refuges) statistik är palestinierna. Drygt 4 millioner palestinier är flyktingar, mycket på grund av Israels annektering av palestinska landområden och utvidgning av judiska bosättningar. Sedan 2009 är Israel styrt av det national konservativa partiet Likud, med benäget stöd från USA.

Talmid framför återigen påståendet och antydan om att muslimska män är alla potentiella våldtäktsmän. Han hänvisar till någon odefinierad rapport publicerad av Brottsförebygganderådet, BRÅ. Jag har förgäves försökt hitta de uppgifter han framför, utan att lyckas. Jag har överhuvudtaget inte hittat något ställe där BRÅ särskiljer muslimska länder. En sökning, på deras sökmotor, på ”muslim” och ”våldtäkt” ger inga träffar. Vad som framgår av BRÅ-rapporten om personer födda utanför Sverige, är att 95 procent aldrig varit misstänkta för något brott. Dessutom att förundersökningar mot personer från Mellanöstern i högre grad än normalt läggs ned av åklagarna. Detta indikerar på att dessa personer i högre grad är oskyldigt misstänkta och att det finns en institutionell fördom och diskriminering mot dem. Det är också viktigt att ha i åtanke att i Mellanöstern finns flera religioner representerade, islam, kristendom och judendom som de mest framträdande.

Om man utvärderar Talmids synpunkter kan de sammanfattas i att han anser, att om du råkat bli född i ett muslimskt land, då har du inte rätt till ett tryggt och säkert liv, samt att oavsett hur väl du levt ditt liv tidigare, så är du kollektivt ansvarig för vad folk i din omgivning gjort eller anses ha gjort.

Den beskrivning av Islam som Talmid ger oss är också felaktig. Ingenting av det han beskriver finns som grund inom religionen. Islam grundas på fem pelare; Trosbekännelsen, Bönen, Allmosan, Fastan och Pilgrimsfärden, inget av detta förespråkar våld. Sedan finns det alltid charlataner som utnyttjar lättpåverkade, ofta lågutbildade, människor för att uppnå egna syften, genom att använda religion som förevändning. Samma sak gäller också inom politiken och till den gruppen räknar jag Sverigedemokraterna, som genom enkla populistiska budskap, oavsett sanningshalt, försöker att vinna sympatier.

Talmid uppger sig vara väldigt mån om jämställdhet, vilket ligger till grund för hans ogillande av islam. Det är märkligt, eftersom han vill använda sina fördomar till att särbehandla och diskriminera personer, som inte motsvarar hans standard. De friheter och rättigheter vi har i vårt samhälle och som de flesta av oss har fötts in till utan egna uppoffringar, har inte tillkommit genom en konservativ högerpolitik. Det har skett genom demokratiska värderingar baserade på jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Vi ser också att de demokratiska värdena minskar, eller helt försvinner, under nationalistkonservatism, Ungern och Polen är exempel på detta. Det är omöjligt att ha jämlikhet och rättvisa i ett nationalistiskt samhälle, det kommer alltid att finnas vi och de och de har inte samma värde som vi!

De politiker jag röstar på och som jag vill ska leda oss in i framtiden, ska vara ärliga och ha en moralisk kompass som inkluderar alla. De skall grunda sina beslut på verifierbara fakta och sakliga analyser, inte på fördomar, spekulationer och tyckande.

Stanley Hallström, Partipolitisk oberoende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se