torsjö live vers2

Elever tillbaka till skolan

Elever tillbaka till skolan

Grundskolorna i Hässleholms kommun slutar med distansundervisning. Eleverna går tillbaka till full undervisning i skolans lokaler efter påsklovet, från och med den 12 april. För gymnasieskolan minskar distansundervisningen så att högst två tredjedelar av eleverna är på plats samtidigt. På Hässleholms tekniska skola innebär det att årskurs tre får undervisning i skolans lokaler fram till studenten medan ettorna och tvåorna turas om att ha distansundervisning.

Nya rekommendationer från smittskyddsläkaren i Skåne låg till grund för beslutet om förändringarna som fattades av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott på torsdagen. Smittskyddsläkarens budskap var att gymnasieskolorna ska återgå till närundervisning i så stor utsträckning som det är möjligt efter påsklovet. Motiveringen är ett förbättrat epidemiologiskt läge och minskad belastning på sjukvården i Skåne. Samtidigt slutar Folkhälsomyndighetens generella rekommendation om fjärr- och distansundervisning att gälla den 1 april.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Efter den 1 april är vår rekommendation att en så stor del av undervisningen som möjligt sker på skolan under förutsättning att man följer alla råd för att minska trängsel och risk för smittspridning. Gör man det bör minst två tredjedelar av eleverna samtidigt kunna undervisas i skolans lokaler, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande på torsdagen.

Hässleholms kommun har alltså beslutat att maximalt just två tredjedelar av eleverna ska vara på plats samtidigt. Syftet med att distansundervisningen delvis består är att trängseln i kollektivtrafiken och i skolans lokaler ska minska.

Treorna på HTS slipper distansundervisningen efter påsklovet. Ettorna och tvåorna får vara i skolan varannan dag. Foto: Berit Önell

Politikerna har beslutat att ettorna och tvåorna på HTS ska vara i skolan varannan dag, enligt schema som rektor fastställer. På Jacobsskolan får rektor besluta om fördelningen.

Liksom tidigare får undantag från distansundervisningen göras för examinationer som inte kan genomföras på distans och för elever som är i behov av särskilt stöd eller går på introduktionsprogram.

– Beslutet gäller fram till skolavslutningen, men kan ändras om förutsättningarna ändras. Det kan vara åt båda hållen och då kan det komma nya beslut, säger skolchef Rolf Bengtsson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se