torsjö live vers2

Ett högt pris att betala för kommande generationer

Ett högt pris att betala för kommande generationer

INSÄNDARE. Priset för en biljett med höghastighetstågen (HHT) kommer att bli mycket högt. Men det är staten som betalar det mesta. Det har varit en förutsättning när HHTåget presenterades. Staten skall betala för investeringen att bygga banan. Den senaste beräkningen är att banan kostar 205 miljarder, men då får vi inte en fungerande trafikstruktur.  Kostnaden för skattebetalarna blir betydligt högre. Det har region Skåne accepterat, men de vet inte hur mycket. Kommunerna i Eslöv och Höör har dragit den enda rimliga slutsatsen att säga nej. De efterlyser att andra alternativ presenteras.

Beräkningen av investeringen har stigit varje gång Trafikverket presenterar sina nya beräkningar. När det översteg 500 miljarder, prutade politikerna beloppet till 230 miljarder. Men vad som prutades bort är inte klarlagt. Därefter har kostnaden ökat ytterligare. Dessutom saknas kostnaden för sträckan Järna till Stockholms innerstad. Det kommer att kosta minst 20 miljarder. Har frågat en utredare hur stor den totala kostnaden för skattebetalarna blir. Fick ett skratt till svar.

Listan på alla de projekt som Sveriges befolkning skall betala verkar vara helt orimlig. Kostnaderna för Corona pandemin, stigande försvarskostnader, omställning att tillverka järn med elenergi betalas via elräkningen, bidrag till EUs Corona fond, ökad medlemsavgift till EU, och igår beslutade riksdagen dessutom att EU får beskatta medlems staterna. EU-banken skall låna upp stora belopp, osv.

Ni yngre skattebetalare, engagera er, vi lånar och spenderar, ni får på sikt betala alla dessa nya satsningar för vår välfärd.

Torsten Werner, motståndare till höghastighetståg

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se