logga-ligg-tjock

Återremiss för reningsverkets detaljplan

Återremiss för reningsverkets detaljplan

Det röda området är det föreslagna så kallade inre skyddsavståndet på 300 meter från reningsverkets verksamhetsgräns. Det gröna visar det yttre skyddsavståndet på 1 000 meter.

Förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm återremitteras för att kompletteras med ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter där inga nya bostäder ska tillåtas. Men ändringar för att förhindra tvångsinlösen av befintliga bostäder inom 200 meter finns det ingen majoritet för i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Trots att S-kommunalrådet Lena Wallentheim uttalat sig för detta röstade S-ledamöterna nej. Istället vill de skriva personliga avtal med fastighetsägarna om att de får bo kvar så länge de önskar och sedan måste sälja till kommunen som ska riva husen. Formuleringen att kommunen har ovillkorlig rätt att lösa in bostäderna blir kvar, trots att Boverket redan för fem år sedan förklarade att kommunen inte lär få igenom en sådan plan om någon överklagar.

Motiveringen till att det inte ska finnas bostäder inom det inre skyddsavståndet på 300 meter, som i praktiken blivit 200 meter, är smittrisk från reningsverket. Underlaget för detta är dock motsägelsefullt.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

I måndags berättade Frilagt att SD planerade att lämna ett ändringsyrkande till nämnden för att rädda de två berörda bostäderna närmast reningsverket och att Lena Wallentheim ville att hennes partikamrater i nämnden skulle rösta ja till det. Men så blev det inte.

FV tog istället initiativet och yrkade med stöd av SD på återremiss med tre punkter som skäl. M och KD gick med på återremiss, men ställde inte upp på mer än en av motiveringarna, den om att ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter skulle skrivas in. Detta var med i de första diskussionerna om den fördjupade översiktsplanen, men togs bort av de rödgröna innan den antogs av kommunfullmäktige strax före valet 2018. Såväl den borgerliga alliansen som SD och FV lovade att återinföra det. Punkten om det yttre skyddsavståndet fick nu också stöd av alliansen med M och KD. C och S ville däremot att planen i det skick den var skulle skickas ut på samråd så att berörda kan lämna synpunkter.

Enbart FV och SD röstade för de andra punkterna, men förlorade voteringen med 7-4 och reserverade sig mot beslutet. Båda punkterna gällde bostäderna: att det tydligt skulle skrivas in att de inte under några omständigheter kommer att tvångsinlösas på grund av planens genomförande och att om det finns skrivningar i planen som tillåter tvångsinlösen så ska dessa tas bort eller ändras innan samrådet genomförs.

Avtal hindrar försäljning
till annan än kommunen

Camilla Lindoff, en av tre S-företrädare i nämnden, förklarar varför de röstade nej.

– Vi har absolut inte för avsikt att köra bort någon från deras fastighet. Frågan är hur man skriver rent juridiskt, säger hon.

Att rösta för återremiss för att få det utrett var inte aktuellt. Camilla Lindoff säger att andra ledamöter har mer kunskap om juridiken än hon själv. S-ledamöterna i nämnden hade också ett förberedande möte på tisdagskvällen med företrädarna för MP och C, Hans-Göran Hansson och Lars Olsson, där frågan diskuterades. Det landade i ett ställningstagande utan ändringar i planförslaget, men ett förslag om att sluta separata avtal med fastighetsägarna.

– Kommunen kan skriva avtal med dem att de får bo kvar så länge de vill och får bruka och underhålla sina hus, säger hon.

Men fastigheterna ska planläggas som natur och när fastighetsägarna vill flytta ska kommunen köpa husen och riva dem.

– När de lämnar ska det bli natur av det, säger Camilla Lindoff.

Hon säger att problemet med att ändra i planen är att om bostäderna inte planläggs som natur utan får finnas kvar som bostäder skulle ägarna kunna sälja dem till någon annan än kommunen.

Enligt detaljplaneförslaget för reningsverket ska bostäderna inom 200 meter bli natur. Foto: Berit Önell

Att planlägga som natur och samtidigt skriva att de inte under några omständigheter kommer att tvångsinlösas går inte. Det kommer helt enkelt inte att gälla. Det gör inte heller den föreslagna formuleringen om att kommunen inte har för avsikt att tvångsinlösa husen innan de boende själva vill sälja.

– Att skriva avtal är det som är mest hållbart och tryggt. Om det bara står i planen är det inte hållbart enligt tjänstemännen, säger Camilla Lindoff.

Formuleringen om att kommunen har en ovillkorlig rätt att lösa in bostäderna, enligt plan- och bygglagen, står alltså kvar och den gäller, om planen till slut klubbas.

”Visste inte hur SD
skulle lägga fram det”

Hon hade pratat med Lena Wallentheim om att stödja SD:s yrkande.

– Vi var inne på samma linje, att de ska få bo kvar så länge de önskar. Men det berodde på hur yrkandet såg ut, säger Camilla Lindoff.

Hon ser också det kommande samrådet som en möjlighet att rätta till brister.

– Då kommer vi att få in synpunkter och får veta om det finns fel och hinner åtgärda dem, säger hon.

Lena Wallentheim bekräftar att hon pratade med Camilla Lindhoff om ändringsyrkandet före nämndsledamöternas diskussion. Sedan fick hon inte någon återkoppling förrän efter sammanträdet.

– Vi visste inte hur SD skulle lägga fram det, säger hon.

Hon har inga problem med att det inte blev som hon sagt.

– De har pratat om att ta fram avtal där de skriver in det istället. Men vi är helt överens om att de boende inte ska behöva flytta, säger Lena Wallentheim.

Juridiskt vet hon inte heller vad som gäller.

– Det måste jag undersöka. Jag kan inte svara på rak arm. Nu fick de planen återremitterad och om vi då hinner kolla mer kan vi lägga fram ett nytt förslag när miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar upp ärendet igen. Jag ska be Camilla att kolla ordentligt, säger hon.

”Bara SD och FV som
står vid sitt ord”

SD:s kommunalråd Hanna Nilsson är besviken över att inte frågan om bostäderna utreds i en återremiss.

– Det är bara SD och FV som står vid sitt ord. För mig är det en väldigt tydlig markering från de andra. Det är bara snack, säger hon, men lovar att SD kommer att fortsätta driva sin linje hela vägen till kommunfullmäktige där ärendet slutligen avgörs, säger hon.

Kenny Hansson vill inte
ändra formulering om inlösen

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Frilagt har sökt nämndens ordförande Kenny Hansson (M) för en kommentar. I ett pressmeddelande förklarar han att han är väldigt nöjd med beslutet om återremiss på grund av 1 000-metersavståndet. Han beskriver det som av väsentlig betydelse för både reningsverket och för hur kommunen ska förhålla sig till kommande bebyggelse inom 1 000 meter från reningsverket. Däremot kan han inte ställa sig bakom de andra punkterna eftersom han menar att det skulle innebära att en byggrätt finns kvar inom 200 meter från reningsverket.

– Vi är dock väldigt tydliga med att tvångsinlösen inte ska ske förrän det att de boende på de berörda fastigheterna vill bli inlösta. För att det ska kunna ske behöver formuleringen i samrådsförslaget stå kvar som den gör, säger han i pressmeddelandet.

Inget parti driver alltså att bostäderna ska undantas från detaljplanen eller planläggas som just bostäder. Frågan är hur de boende annars ska kunna vara säkra på att inte drabbas av tvångsinlösen. Men för kommunen är det viktigt att planen hindrar dem från att sälja sina hus till någon annan.

Linus Jepsson, en av de boende, konstaterar att ingen vill att fastigheterna ska ha sina fulla rättigheter.

– Ska kommunen halv-äga min fastighet? Det innebär väl en planskada som jag har rätt till ersättning för i så fall, säger han.

Han är förvånad över att politikerna verkar eniga om att vilja låta dem bo kvar så länge de vill.

– Kan vi helt plötsligt bo kvar? Finns det ingen smittrisk längre? Är det ett skämt?

Berit Önell

Läs mer:

2021-03-09 Reningsverkets detaljplan med inlösen av bostäder till politikernas bord

2021-03-22 Ändring i planförslag kan rädda bostäder vid reningsverk

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se