torsjö live vers2

Restaurangskolan nedläggningshotad

Restaurangskolan nedläggningshotad

Med bara en behörig och fyra obehöriga sökande till restaurang- och livsmedelsprogrammet i Hässleholm föreslås ett intagningsstopp i höst. Industritekniska programmet har ännu färre sökande, men föreslås starta. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut imorgon, torsdag.

De flesta elever får jobb efter att ha gått Hässleholms restaurangskola, ändå har antalet sökande minskat de senaste åren. Bilden är från kommunens hemsida.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram har varit nedläggningshotat tidigare på grund av få sökande, men räddats kvar. 2016 hade bara sju elever sökt i första ansökningsperioden. Politikerna ville då försöka locka flera elever och var övertygade om att det ändå fanns ett stort intresse och att utbildningen håller en hög kvalitet.

Sedan dess har det fortsatt varit skralt med behöriga sökande, mellan fem och sju per läsår. Flera obehöriga sökande har dock antagits, antingen genom att de hunnit läsa upp sina betyg eller genom så kallade IMV-platser.

Antalet sökande i år är det lägsta under de senaste sex åren. Förutom en behörig finns fyra obehöriga sökande. Tjänstemännen bedömer nu att det blir svårt att upprätthålla en god utbildningskvalitet med så få elever. Det kommer inte heller att bli möjligt att klara driften av restaurangen på Restaurangskolan som eleverna i årskurs tre håller öppen för gäster. Vuxenutbildningen använder också Restaurangskolan och står för en tredjedel av lokalkostnaden. Utbildningarna bedöms dock ha för olika karaktär för att kunna samläsa.

Även estetiska programmet och industritekniska programmet har få sökande, men där är förhoppningen att fler sökande ska tillkomma efter omvalsperioden 25 april-15 maj. En behörig och fyra obehöriga ansökte till estetiska programmet med musikinriktning i första omgången.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har redan sagt ja till tjänstemännens förslag. M och S röstade för medan SD avstod från att delta i beslutet.

– Vi tror att estetiska programmet drabbats extra hårt av pandemin genom att de inte kunna marknadsföra utbildningen. Nu vill vi ge vi det en chans under omvalsperioden. Om det blir minst tolv elever kan vi starta, säger Stefan Larsson (M), ordförande.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

I vanliga fall marknadsförs programmet via olika framträdanden, turnéer och besök från intresserade elever. Under det pågående läsåret har fem elever tillkommit i årskurs ett som i nuläget har 19 elever.

Industritekniska programmet har bara en behörig och en obehörig sökande. Det räddas dock av samarbetet med Framtidens teknikutbildningar, certifieringen inom Teknikcollege och samarbete med både vuxenutbildning och andra gymnasieutbildningar.

– Vi hoppas att vi klarar det på det sättet ett par år till och att fler elever faktiskt ska välja det för att det leder till jobb ganska omgående, säger Stefan Larsson.

Den föreslagna neddragningen på restaurang- och livsmedelsprogrammet innebär en besparing på cirka 350 000 kronor för budgetåret 2021, cirka en miljon kronor 2022 och 900 000 kronor 2023.

Berit Önell

Läs mer:

2016-03-16 Restaurangskola inte längre hotad

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se