Gruppen-3a-328x120

Hittade ingen utterlya vid Finjasjön

Hittade ingen utterlya vid Finjasjön

Enligt inventeringen finns det ingen utterlya i det svårgenomträngliga snärjet. Men där är inte lätt att ta sig fram.

Uttrarna har ingen lya i området mellan Hovdalavägen och Finjasjön. Det rapporterar Agne Andersson, tidigare kommunekolog i Osby, som gjort inventeringen på Hässleholms vattens uppdrag. Länsstyrelsen antog att det skulle behövas dykare för att undersöka de täta snärjena vid Maglekärrsbäcken, men han säger att han kunnat ta sig fram med stövlar. Han drar nu slutsatsen att uttern bara vistas här sporadiskt. Därmed finns det inga hinder mot Hässleholms vattens ombyggnad av pumpstationen som ska stoppa bräddning av orenat avloppsvatten till sjön. Vandringsleden behöver inte heller flyttas eller stängas, men den diskussionen förstår Agne Andersson inte.

– Jag hade inte sagt något om det varit ett sällsynt djur. Nu är det inte det, det får lite sken av löjligt, säger han.

Agne Andersson berättar att han varit på plats fem gånger de senaste veckorna. Han har hittat färska utterspår i området. Uttern har alltså varit där.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det finns utter i Finjasjön, men det finns ingen lya där, med all sannolikhet inte. Det finns inga doftmarkeringar och det är inte speciellt slitet, men under månadens gång är det i alla fall en som gått där, säger han.

Han tror att uttrarna bor någon annanstans vid sjön.

– Där finns många andra bäckar som är mycket mer lämpliga. Här är mycket störningar, så jag har svårt att tro att de skulle välja detta om de har andra alternativ. Uttrar rör sig på ett jättestort område, hanen tre-fyra mil när han sätter revir och honan en mil, säger han.

Han säger sig ha undersökt hela området mellan Hovdalavägen och sjön. Han medger att det inte är lätt att gå i de svårgenomträngliga snärjena kring Maglekärrsbäcken, där det är troligast att en lya skulle finnas.

Det är området längs Maglekärrsbäcken, mellan vandringsleden och sjön som är mest intressant för uttern.

– Men jag har hittat väldigt mycket skräp där, gamla bildelar och annat. Det är sträckan från stigen och ut till sjön i så fall som är intressant. Det går att ta sig fram där med stövlar och lite käppar som stöd så man kan känna sig fram. Man får gå ute i vattnet med, det är rätt översvämmat, säger han.

Enligt Agne Andersson finns ingenting som tyder på att det finns ett utterbo där. Det är dock i gyttjan i snärjet som han sett utterspår.

– Där fanns en del fiskfjäll också. Men det kan vara både mink och utter, säger han.

Agne Andersson har inventerat utter i Osbytrakten under många år.

– När jag började var uttern rätt sällsynt. Nu tror jag inte det finns många vatten i Osby-Lönsboda där jag inte sett utter. Det är glädjande att den ökar. Trafiken är det största problemet nu, säger han.

Han tycker att det är bra om uttrarna inte hindrar att pumpstationen kan byggas om och höjas upp som planerat.

– Vinsten av att slippa bräddningarna ut i sjön överväger i detta fallet, tycker jag, säger jag.

Slipper man det helt?

– Ja, det är ju därför de vill bygga om den. Den ligger så lågt nu så när det blir översvämning så bräddar det. Nu höjer de upp och vallar in den, säger han.

Uppgift om bräddningar från pumpstationen är smått sensationell eftersom Hässleholms vatten inte rapporterat någon sådan här sedan Frilagt startat, trots att det flera gånger varit översvämmat under långa perioder. Hässleholms vattens tidigare vd Liselotte Stålhandske har dessutom förnekat bräddningar här när Frilagt frågat, trots att bräddledningen uppenbart varit i bruk. Hon har också förnekat att pumpstationen behövde byggas om på grund av bräddningar.

– Bräddningarna har det pratats om i många år i GBF (Göingebygdens biologiska förening), att man inte vill ha bräddningar ut i sjön. Detta är en av dem. Här är mycket, både från Sjörröd och Tormestorp. Det handlar om många tusen personer, säger Agne Andersson.

Pumpstationen vid Ormanäs har ofta varit omgiven av vatten under vintrarna, vilket lett till bräddningar av orenat avloppsvatten ut i Finjasjön. Bilden är från februari 2020.

Att avloppsledningen från Sjörröd går längs sjön och så nära stranden att den i princip varje vinter ligger under vatten känner han inte till.

– Det bräddar nog inte varje år och ombyggnaden ska minska risken, säger han.

Agne Andersson säger att han inte hört något om att stigen skulle behöva stängas eller flyttas om uttrarnas lya låg nära den, trots att det var huvudorsaken till att länsstyrelsen bedömde att en inventering var nödvändig. Belastningen på stigen har ökat betydligt efter att vandringslederna byggts ut och röjts och också att pandemin lett till att fler vistas i naturen.

– Min uppgift handlade bara om att se om det fanns en utterlya för att de skulle jobba med pumpstationen och det har jag fullföljt. Ombyggnaden gynnar vattenkvaliteten i Finjasjön, vilket också gynnar uttern. Men om de hade en lya där skulle man naturligtvis inte göra det. Inte under tiden de haft ungar i alla fall, kanske om det var sent på hösten eller något sånt, säger han.

Han säger att han inte förstår sig på länsstyrelsen.

– Om där är en stig och folk går på den och uttern sedan bygger en lya intill så är det väl inte stigen som är problemet, då hade de inte bosatt sig där. Det är mycket folk som går där, men jag tror inte att det ökat så mycket, säger han.

Han tror dock inte att uttern skulle välja att bosätta sig just här med tanke på de störningar som finns.

– Det finns många fina ställen kring sjön. Jag tror inte för mitt liv att uttern skulle välja detta, säger han.

Han hoppas att rapporten från utterinventeringen kommer till länsstyrelsen i veckan.

Berit Önell

Delar av området är sumpmark där det är mycket svårt att gå.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se