torsjö live vers2

Politikerna om varför de räddade förskolan

Politikerna om varför de räddade förskolan

Politikerna stod bakom tjänstemannabeslutet att stänga Gäddans förskola ett år innan de nybyggda förskolorna är klara, men när det blev reaktioner från föräldrarna backade S och SD. Det säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Förtroendet mellan tjänstemännen och politikerna är skadat, säger han.

Varken Joachim Fors (S) eller Jens Lindholm (SD) minns att de godkände något.

– Tjänstemännen informerade arbetsutskottet om hur de tänkt göra, säger Joachim Fors som tror att det som hänt kan leda till att politikerna framöver får besluta om stängning av förskolor.

Idag krävs beslut i kommunfullmäktige för att stänga skolor medan stängning av förskolor beslutas på tjänstemannanivå. I detta fall var det alltså normalt att förvaltningschef Rolf Bengtsson och förskolans verksamhetschef Christer Pettersson fattade beslut om att stänga ett antal förskolor för att två nya skulle starta. Men enligt Stefan Larsson förstod Rolf Bengtsson att stängningsbesluten kunde bli känsliga och ville därför veta om politikerna stod bakom dem. Den 11 februari informerade han arbetsutskottet om planerna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Arbetsutskottet stod enhälligt bakom förslaget, säger Stefan Larsson.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) tyckte att det var okej att stänga Gäddans förskola ett år i förväg för att spara mellan en halv och en miljon kronor. Foto: Urban Önell

Frågan kom upp ytterligare en gång i början på mars och fackliga överläggningar om personalen hölls.

I torsdags informerades personal och föräldrar. Reaktionerna kom omedelbart och efter ett par dagars uppmärksamhet i media ändrades beslutet på måndagen.

Stefan Larsson är kritisk till agerandet från S och SD.

– Man hängde alltså ut sin förvaltningschef och stod inte upp för beslutet, säger han.

Själv såg han inget problem med att stänga Gäddans förskola ett år innan de nya förskolorna skulle stå klara. Inte heller att barnen kanske måste byta förskola två gånger på ett år.

– Jag tyckte att det var okej. Vi har ett överskott på platser. Det skulle spara mellan en halv och en miljon kronor och vi skulle ta ett större ansvar för kommunens ekonomi, säger han.

Han hävdar att det finns lediga platser på i stort sett varje förskola.

– Men det är visst en bättre lösning nu, med nöjda föräldrar. Problemet är inte att vi fick ändra oss utan att förtroendet mellan tjänstemännen och politikerna är skadat. Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende, men det kan raseras på fem minuter, säger han.

Jens Lindholm (SD), förste vice ordförande i nämnden, är inte säker på att det vid informationen i arbetsutskottet framgick klart och tydligt när de olika förskolorna skulle stänga. Han minns inte att han godkänt något.

– Jag har inte uppfattat att konsekvensen skulle bli att de måste flytta innan den nya förskolan var klar, säger han.

Jens Lindholm, förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, minns inte att han godkänt något.

Han förklarar varför SD agerade, trots att det inte tagits något politiskt beslut från början.

– Det var eftersom det blev så stora reaktioner, säger han.

Han säger att han förmodligen protesterat direkt om han noterat att Gäddan skulle stänga redan i år.

– Då hade jag tagit det i vår fullmäktigegrupp. Men jag har inte hört det och inte aktivt sagt att jag står bakom det, säger han.

Han vill betona att han inte hängt ut någon.

– Vi har inte sagt att Rolf Bengtsson gjort fel. Tjänstemännen gör sitt jobb så gott de kan, säger han.

Inte heller Joachim Fors (S), andre vice ordförande i nämnden, kommer ihåg att han hört något datum för stängning av Gäddan eller att han sagt ja till förslaget.

– Det fanns inget att godkänna. Men min minnesbild från arbetsutskottet är att förskolorna skulle stängas när de nya är på plats, säger han.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, har minnesbilden att förskolorna skulle stängas när de nya var klara. Foto: Lotta Persson

Han konstaterar att SD:s initiativärende om förlängt avtal för Gäddan, som blev känt på måndagen, gjorde att frågan blev politisk.

– Jag fick då frågan av Rolf om jag kunde ge förhandsbesked om hur vi skulle ställa oss till det så att de inte lade ner arbete i onödan. Jag kollade med min grupp och sa att vi skulle stödja initiativärendet, säger han.

Han är öppen för att ändra delegationen så att beslut om stängning av förskolor fattas av nämnden eller arbetsutskottet.

– Det är kanske bättre om det blir en politisk fråga när vi ska öppna och stänga förskolor. Nu kommer det nog att bli en diskussion om det. Förskolan är ju också något annat idag än för bara tio år sedan med egen läroplan med mera. Men jag har full förståelse för att tjänstemännen vill spara och M har ju sagt ja till budgeten, den är tuff, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se